Hospitaler knokler stadig med at få bugt med corona-pukkel

Selv om sundhedsvæsenet ikke er på samme niveau som før corona, håber regioner at være på toppen inden nytår.

Selv om mange har lagt podepinde og mundbind bag sig, trækker corona fortsat et spor af aflyste operationer og lange ventetider efter sig på hospitalerne.

Derfor mødes de fem formænd for regionerne virtuelt med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag formiddag.

De skal diskutere afvikling af efterslæbet i sundhedsvæsenet. De skal også tale om en normalisering af ventetider efter covid-19.

 - Vi gør alt, hvad vi kan...

Anders Kühnau, der er midtjysk regionsrådsformand og formand for Danske Regioner, siger forud for mødet, at regionerne knokler for at komme de lange ventetider til livs.

- Vi gør alt, hvad vi kan i regionerne, for at komme i bund med ventetiderne. Der bliver arbejdet hårdt, og medarbejderne giver den en stor skalle. Vi er kommet et godt stykke ad vejen, men vi er ikke i mål endnu.

- Det er stadig vores ambition at nå i mål ved årets udløb, i hvert fald med at få nedbragt langt størstedelen af ventetiderne, siger Kühnau.

Samlet ligger hospitalerne på mellem 75 og 95 procent af aktivitetsniveauet som før pandemien.

Men der er lokal variation mellem regionerne, forklarer regionsrådsformanden.

- Det er nok også meget naturligt, at der er forskelle, også på hvilke muligheder man har for at komme i bund, og hvor store ventetiderne er.

Den altoverskyggende faktor er dog mangel på medarbejdere, siger Anders Kühnau.

- Det skyldes ikke mindst, at vi har været igennem en lang, hård og svær coronapandemi og oven i det en strejke, som skabte en dårlig stemning på hospitalerne.

- Så vi har svært ved at rekruttere og fastholde medarbejdere, og det arbejder vi selvfølgelig benhårdt på.

Ventetider varierer

Fordi medarbejderne gør en stor indsats, tror Kühnau på, at målet kan nås. Men "det er ikke en nem opgave for os, skal jeg hilse og sige", lyder det.

De operationer, der fortsat halter bagud, er forskellige slags planlagte operationer, som vurderes at kunne blive udskudt uden at være til fare.

Længden på ventetider varierer meget, forklarer Anders Kühnau. Fra uger og få måneder til længere ude i fremtiden.

- Det betyder ikke nødvendigvis, at de skal vente så længe, for de har mulighed for at bruge deres frie sygehusvalg og søge behandling andre steder.

- Vi sender også mange til det private, flere lige nu end vi har gjort i lang tid, og vi gør alt, vi kan for at bruge den kapacitet.

I de første tre måneder af 2022 blev knap 47.900 patienter henvist til privathospitaler. Det er flere end tidligere år for samme periode. I 2019 var det lige under 37.500.

Tidligere på året vurderede Sundhedsministeriet, at der var et efterslæb på omkring 100.000 operationer ved udgangen af februar.