Sundhedsstyrelsen vil fratage operationsgodkendelse i Midtjylland

Efter en ekstern analyse lægger Sundhedsstyrelsen op til at fratage regionen mulighed for særlig operation.

Det er ikke kun sagen om unødige amputationer, der har givet problemer i Region Midtjylland.

Den eksterne rapport på karkirurgisk afdeling, der afdækkede amputationsproblemer, har også afsløret problemer med en anden behandling på afdelingen.

Og det reagerer Sundhedsstyrelsen nu på. Ifølge Jyllands-Posten lægger styrelsen op til at fratage regionen sin godkendelse til at foretage en særlig form for operation på patienter, der kommer på karkirurgisk afdeling.

Det gælder operationer på patienter, som har store udposninger på legemspulsåren. Og hvor både brystkasse og bughulen er involveret.

Region Midtjylland er netop blevet varslet, oplyser styrelsen i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

Efter unødvendige amputationer

Fratagelsen sker på baggrund af en ekstern analyse i regionen. Den afdækkede blandt andet, at der kan være sket unødvendige benamputationer, fordi den omtalte afdeling grundet kapacitetsproblemer har lavet for få forebyggende behandlinger.

Rapporten viste også, at der er problemer, når det gælder såkaldte thorakoabdominale aortaaneurismer og -dissektioner. Operationer hvor der bliver åbnet til legemspulsåren. Og det er netop disse, regionen ikke længere skal foretage.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har der ikke været foretaget kirurgisk behandling af den type de seneste tre år.

I stedet er regionen gået over til at anvende endovaskulær behandling, hvor man gennem et blodkar indsætter en foring i legemspulsåren.

En operation der kræver høj specialisering. Og det er et krav, at der udføres et specifikt antal om året, før funktionen må varetages.

Sundhedsstyrelsen anslår, at 20 patienter skal opereres årligt. Men det er ikke sket, og derfor fratager Sundhedsstyrelsen nu regionen at måtte lave operationen.

- Sundhedsstyrelsen har bedt Region Midtjylland redegøre for årsagen til den manglende aktivitet, skriver Sundhedsstyrelsen til Jyllands-Posten.