Oversigt

Uvildig ekstern undersøgelse af kræftventetid

Som led i sagen om lange ventetider på kræftbehandling, har regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau, i dag besluttet at iværksætte en uvildig undersøgelse. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen vil forløbe i to dele. Den første del af undersøgelsen har fokus på den ledelsesmæssige side af forløbet og skal være afsluttet inden 1. maj 2023.

Vurderingen skal blandt andet beskrive, om der på det nuværende grundlag bør tages ledelsesmæssige konsekvenser.

Den anden del af undersøgelsen, som er en kerneårsagsanalyse, vil have fokus på at afdække årsagerne til, at flere patienter har oplevet overskridelser af de maksimale ventetider uden, at der har været tilstrækkeligt fokus på det.

Begge undersøgelser skal såledels udføres af uvildige eksterne parter og vil - ud over afdækning af hændelsesforløbet - ligeledes have fokus på at skabe læring.