Sønderjyske borgmestre står sammen om sygehus

Borgmestrene i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder sender fælles høringssvar til Region Syddanmark om besparelserne på sundhedsområdet.

Tønder står langt fra alene i kampen for at bevare Tønder Sygehus. Fra alle fire sønderjyske kommuner er der fuld opbakning, og et fælles høringssvar fra de fire borgmestre i landsdelen er nu sendt afsted til Regionshuset i Vejle, hvor den politiske beslutning om besparelserne på sundhedsområdet skal træffes i april.

I høringssvaret skriver borgmestrene H.P. Geil, Haderslev (V) , Thomas Andresen, Aabenraa (V), Erik Lauritzen, Sønderborg (S), og Laurids Rudebeck, Tønder (V), at det er vigtigt at bevare sundhedstilbud i lokalområdet.

- Vi får flere og flere ældre med komplicerede medicinske problemstillinger og flere med kroniske lidelser, som vil vælge behandlingen fra, hvis afstanden til behandlingstilbuddet er for stor, anfører borgmestrene. De tilføjer, at for store afstande vil skabe ulighed i sundhedstilbuddene, især for de mest skrøbelige og sårbare ældre, som tit er meget lidt mobile og afhængige af de nære tilbud.

Tønders borgmester, Laurids Rudebeck, glæder sig over den entydige opbakning fra sine sønderjyske kolleger:

- Vi taler med større vægt, når vi står sammen, og fællesskabet og enigheden blandt de sønderjyske kommuner vil uden tvivl gøre indtryk på regionsrådspolitikerne. Man skal jo huske på, at både Aabenraa og Sønderborg står til at vinde aktiviteter og arbejdspladser, hvis Tønder Sygehus nedlægges. Alligevel er der hele bordet rundt fuld opbakning til ønsket om at bevare det lokale nærsygehus i Tønder. Det er rigtig flot, siger Laurids Rudebeck.