TV der bevæger dig

8 steder du skal besøge, hvis du interesserer dig for Genforeningen 1920

Vi har lavet en liste over otte centrale steder, som man kan besøge, hvis man interesserer sig for Genforeningen.

Danevirke som det ser ud i dag. Foto: SSF/Martin Ziemer

Oprindeligt var mindet rejst på det hjørne af vejkrydset, hvor kong Christian X d. 12. juli 1920 mødtes med de dansksindede sydslesvigere, som efter afstemningsresultatet fortsat skulle være under tysk herredømme og derfor ikke blev genforenet med Danmark. Foto: Wasabi Film/TV SYD

Kong Christian den 10. bliver mindet i Aabenraa, hvor der fra og med fredag er sat nye rytter-symboler op i to lyskryds. Foto: Grafik: Benjamin Rene Klint Nielsen

1 af 3

Historier om en grænse der blev flyttet, minder om en kaotisk tid og steder der var afgørende for Sønderjyllands genforening med Danmark. Året var 1920, men 100 år efter har vi stadig mange steder, som minder os om tiden omkring Genforeningen i 1920. Vi har derfor lavet en liste over otte forskellige, interessante og spændende steder, man kan besøge omhandlende Genforeningen.

 

Kong Christian den 10. bliver mindet i Aabenraa, hvor der fra og med fredag er sat nye rytter-symboler op i to lyskryds. Foto: Grafik: Benjamin Rene Klint Nielsen

1. Christian den 10. lyskryds i Aabenraa

Aabenraa har udstyret to lyskryds med ryttersymboler, som skal minde borgere og besøgende om Genforeningen 2020. De to lyskryds er centrale lyskryds i Aabenraa på henholdsvis Løgumklostervej/Haderslevvej og Camma Larsen Leddets vej/Haderslevvej. Det vil sige, at de ligger umiddelbart nord og syd for Folkehjem på Haderslevvej, som spillede en stor rolle for Genforeningen med resten af Danmark i 1920.

 

Onsdag var der mindehøjtidelighed i anledning af kampene på Dybbøl Banke i 1864. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

2. Dybbøl skanse

Dybbøl Skanser blev i 1920 valgt som stedet for den officielle danske genforeningsfest d. 11. juli. Til festen mødtes det danske kongehus, regeringen, Folketinget og borgere fra hele Danmark med sønderjyderne for at fejre deres genforening med Danmark. Omkring 50.000 mennesker deltog i det historiske møde på Dybbøl Skanse.

 

Kong Christian den 10. red i 1920 over den gamle grænse. På denne ridt red han blandt andet forbi Den Gamle Grænsekro. 

3. Genforeningsmuseum i Christiansfeld

Har du lyst til en kulturel og historisk oplevelse, som skildrer en af de vigtigste begivenheder i Danmarks historien? Så skal du besøge Genforenings- og Grænsemuseet i Christiansfeld. Museet ligger lige overfor Den Gamle Grænsekro, som er et historisk sted, hvor kong Christian den 10. red over grænsen ved Genforeningen i 1920.

 

Danevirke som det ser ud i dag. Foto: SSF/Martin Ziemer

4. Danevirke

Du kan også besøge Danevirke Museum. Museet indeholder en udstilling, der på dansk og tysk fortæller om Danevirkes oprindelse og de arkæologiske fund. Danevirke Museum har udstillingen ”Dansk i Sydslesvig”, som er en præsentation af det danske mindretals historie fra 1864 til i dag.

Læs også Nora Sina: "Jeg skal uden tvivl snakke tysk med min datter"

 

Der var engang, hvor festerne på Knivsbjerg blev brugt til at fejre Tysklands storhed. Her efter Hitlers magtovertagelse i 1933. Foto: Der Knivsberg, 1994

5. Knivsbjerg

Som led i den nationale kamp købte 'Den tyske forening for det nordlige Slesvig' i 1893 den 97 meter høje bakke Knivsbjerg. Bakken, der ligger ved Genner, fik i 1901 et 45 meter højt granittårn på bakketoppen som blev indviet af 'Knivsbjergselskabet'. Knivsbjerg blev brugt som et tysk samlingssted, og på Knivsbjergbakke blev der, før Genforeningen 1920, afholdt årlige møder og fester der hyldede Nordslesvig (Sønderjylland) som et tysk land.

 

Fyrtårnsprojekterne blev præsenteret på Folkehjem i Aabenraa. Foto: Pernille Leftes

6. Folkehjem, Aabenraa

Folkehjem i Aabenraa har været lokation for mange historiske begivenheder. Der blev afholdt utallige møder på stedet, som eksempelvis Vælgerforeningens folkemøde den 16. og 17. november 1918, hvor over 3.000 sønderjyder deltog. Her holdte H. P. Hanssen sin store tale på Folkehjemmets balkon med oplysningen om, den snarlige folkeafstemning der skulle genforene Nordslesvig med Danmark. Her talte han selvfølgelig om Genforeningen 1920.

 

Foto: Kurt Nielsen, TV SYD Foto: Kurt Nielsen, TV SYD

7. Den Gamle Grænsekro, Christiansfeld

Da Danmark tabte krigen i 1864 blev grænsen flyttet til Christiansfeld. Kromanden på Frederikshøj kro (Den Gamle Grænsekro) Jens Wilson vidste, at grænsen skulle gå nord for Frederikshøj. Dette var han dog ikke tilfreds med. Derfor inviterede han grænsedragningskommissionen på frokost for at tale med kommissionsmedlemmerne. Her overtalte han dem faktisk til at lægge grænsen syd for Frederikshøj. Da Sønderjylland så blev genforenet med Danmark i 1920, red kong Christian den 10. forbi Den Gamle Grænsekro på sin tur gennem Sønderjylland.

 

Oprindeligt var mindet rejst på det hjørne af vejkrydset, hvor kong Christian den 10. d. 12. juli 1920 mødtes med de dansksindede sydslesvigere. Foto: Wasabi Film/TV SYD

8. Kruså mindesten ”I skal ikke blive glemt”

Den 12. juli 1920 tog det skuffede danske mindretal i Flensborg til Kruså for at mødes med kong Christian den 10.

Der findes faktisk over 500 mindessten omkring Genforeningen i Danmark, men denne mindesten i Kruså symboliserer noget helt specielt. I dag er der nemlig et mindesmærke på det sted, hvor kongen mødtes med de dansksindede Sydslesvigere. Nederst på stenen står løftet som kong Christian den 10. gav Sydslesvigerne: ”I skal ikke blive glemt”. Dette mindesmærke er et historisk fundament, som blandt andet markerer den skuffelse, der indfandt sig hos de dansksindede i Sydslesvig. De blev nemlig ikke en del af det danske kongedømme. 

 

Mest sete på tvsyd.dk