Børns Vilkår har rekordmange sager om seksuelle overgreb

I 2018 forsvandt forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug. Siden er antallet af henvendelser til Børns Vilkår eksploderet.

Sidste år fik Børns Vilkår 150 henvendelser fra borgere, som ønsker rådgivning i sager om seksuelle overgreb i deres barndom og ungdom. Det er det klart højeste antal henvendelser nogensinde.

Dermed havde organisationen pr. 1. januar i alt kontakt med 630 borgere, som har anlagt sag eller overvejer at anlægge sag mod kommuner, som ikke greb ind. Det oplyser Børns Vilkår til TV SYD. 

Antallet eksploderede allerede i 2019. Et stort flertal i Folketinget vedtog i april 2018, at sager om seksuelle overgreb mod børn ikke længere bliver forældet. 

- Den lovændring har gjort en kæmpestor forskel, for så kunne langt flere personer komme videre med sagsanlæg. Den gamle lov afskar de fleste fra at føre deres erstatningssager, siger Rasmus Kjeldahl, som er direktør for Børns Vilkår, til TV SYD.

quote

Generelt har ofrene det fuldstændig elendigt.

Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår

Har det elendigt

Det er ofte meget barske historier, som ofrene ringer og fortæller til Børns Vilkår.

- Generelt har ofrene det fuldstændig elendigt. Det at vinde en retssag og få en undskyldning, måske endda en erstatning, kan faktisk være vigtigt for at komme videre i livet, siger Rasmus Kjeldahl. 

Men det er ikke alle ofre, som anbefales at køre erstatningssager, fordi sagerne kan være svære at vinde og kan medføre psykiske konsekvenser.

-  Vi taler med ofrene om, hvor hårdt det kan være at føre en sag, for man risikerer at blive re-traumatiseret, når man opruller en masse begivenheder fra sin fortid. Man skal være rigtig stærk for at stå det igennem, og vi har flere gange appelleret til politikerne om at finde en mere skånsom måde at føre disse sager på, siger Rasmus Kjeldahl. 

Offer fik ny chance

Lovændringen gav blandt andre Jytte Jensen chancen for at kræve erstatning efter gentagne overgreb i 1980'erne. 

Det stoppede først, da Jytte Jensen som 19-årig anmeldte sin far for seksuelt misbrug, og han blev dømt til tre års ubetinget fængsel. 

Først som voksen fik hun aktindsigt i sin egen sag, og med lovændringen i 2018 kunne hun føre sin sag mod Vejle Kommune, som trods flere advarsler ikke fjernede hende fra hjemmet. 

Kan ende i Højesteret

Denne sag følges tæt af jurister fra Kommunernes Landsforening. De frygter, at en erstatning til Jytte Jensen kan danne præcedens og dermed blive dyr for kommuner i hele landet. Indtil videre kan KL dog ånde lettet op. 

Byretten i Kolding afgjorde ellers sidste år, at Jytte Jensen skulle have godt 300.000 kroner plus renter i tortgodtgørelse fra Vejle Kommune. 

Jytte Jensen ankede til Vestre Landsret for også at få erstatning på godt 3,6 millioner kroner for tabt arbejdsevne og varige mén som voksen. Men Vestre Landsret i Viborg frikendte tirsdag formiddag Vejle Kommune i sagen. 

Dermed er det sidste punktum næppe sat i sagen. Jytte Jensen oplyser til TV SYD, at hun vil forsøge at få sagen op i Højesteret.