TV der bevæger dig

Flere penge til psykiatri, medicin og klima i nyt regionsbudget

39 ud af de 41 regionrådsmedlemmer har indgået en aftale om Region Syddanmarks budget for 2020. I aftalen er der afsat flere penge til psykiatrien, udgifter til medicin og bedre klimavenlige løsninger.

Regionrådsmedlemmer i Region Syddanmark indgår en aftale om budgettet for 2020.

24 millioner afsætter Region Syddanmark årligt til en ny psykiatriplan. Planen indeholder mere fokus på børn og unge, som oftest ikke tilhører målgruppen for psykiatrien.

Pengene vil blandt andet blive brugt på at forske i årsager til mental mistrivsel hos børn og unge. I regionens budget vil de 24 millioner kroner også gå til at forebygge, at børn og unge, der er psykiske sårbare, ikke kan få hjælp.

Flere af regionens medlemmer har sat deres eget præg på forhandlingerne, og det ser regionrådsformand Stephanie Lose (V) positivt på.

- Jeg er rigtig glad for, at alle forligsparter har budt konstruktivt ind i løbet af budgetforhandlingerne. Det har betydet, at vi har fået et godt og bredt forlig, siger formanden i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at Enhedslistens to mandater er de eneste, der ikke er med i aftalen.

Stigende levealder og klimaet prioriteres

Den største post i budgetforliget lyder på 206 millioner kroner. Pengene er afsat til medicinudgifter, som stiger. Udgifterne hænger også sammen med, at levealderen i samfundet bliver højere, og det kræver flere ressourcer, så derfor glæder Stephanie Lose sig over det økonomiske ståsted for regionen.

- Vi har fået en god økonomiaftale med regeringen i år. Sammenholdt med den gode og stabile økonomi, vi har i regionen, har det været muligt at prioritere rigtig mange områder i årets budgetforlig. Det er glædeligt og vil gavne både patienter og medarbejdere, siger hun.

Region Syddanmark vil også være bidrage med klimavenlige og bæredygtige løsninger. 15 millioner kroner er afsat til en ny udviklingsstrategi, Fremtidens Syddanmark, som vil indebære bedre affaldssortering, øget genanvendelse og indkøb, der gavner klimaet.

Budgetforliget

Til Region Syddanmarks budget for 2020 bliver der afsat:

  • 206 millioner kroner til medicinudgifter, som er stigende.
    Der er også udgifter, som er forbundet med, at levealderen stiger.
  • 80 millioner kroner ekstra til sundhedsområder, hvoraf 24 millioner kroner er øremærket psykiatriområdet.
  • 50 millioner kroner til apparatur og genanskaffelser.
  • 20 millioner kroner til at forbedre introduktionsforløb for nye medarbejdere og et styrket uddannelsestilbud til de sundhedsprofessionelle.
  • 15 millioner kroner til udvikling, herunder arbejdet med klimavenlige og bæredygtige løsninger.
Mest sete på tvsyd.dk