TV der bevæger dig

Forretningsudvalget erkender fejl i Holst-sag

Forretningsudvalget i Region Syddanmark blev onsdag aften enige om, at der burde have været mere kontrol med politik og økonomi, da Carl Holst var formand.

Forretningsudvalget i Region Syddanmark erkender nu, at der burde have været mere kontrol og styring på økonomien, da Carl Holst var formand for regionen. 
Udvalget holdt onsdag aften et syv timer langt møde, hvor de gennemgik den foreløbige 18-siders advokatundersøgelse af Carl Holst. Og det er et enigt udvalg der efterfølgende erkender en række fejl.

- Set i bagspejlet kunne og burde vi i højere grad have efterspurgt opfølgning og kontrol. Der burde samtidig have været stillet krav om en tydeligere politisk forankring, lyder det i en pressemeddelse.

Derudover peger udvalget på, at direktionen burde have haft mere styr på økonomien.

- Det er forretningsudvalgets opfattelse, at den daværende regionsdirektør og direktion burde have været mere opmærksom på de løbende udgifter omkring regionsrådsformanden - herunder sikret et velfungerede kontrolsystem, står der videre i pressemeddelsen.

Forretningsudvalget kom også frem til, at den daværende regionsdirektør og direktionen i større omfang burde have ”advaret” regionsrådsformand og forretningsudvalget i forhold til de sager, som har befundet sig i en gråzone.

Den nuværende regionsrådsformand, Stephanie Lose, mener at tilliden til borgerne nu skal lappes efter mange negative sager.

- Vi har på mødet koncentreret os om, hvordan vi kan komme fremad. Vi har et behov for at genoprette tilliden til borgerne i regionen - og det er det vi har brugt tid på at snakke om på mødet, siger hun til TV SYD. 

Forretningsudvalget har besluttet at afholde et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 23. november forud for regionsrådsmødet med henblik på at behandle den endelige rapport om Carl Holst. På dette møde vil der kunne komme supplerende anbefalinger til Regionsrådet.

 

 

Forretningsudvalget har anbefalet følgende til Regionsrådet:

• At det indskærpes overfor såvel administration som regionsrådet, at administrationen kun kan påtage sig regionale opgaver. Og at der udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvorledes gråzoner håndteres. Både i forhold til vurdering af disse og i forhold til den enkelte leders og medarbejders pligter og ansvar

• At der indføres tydelige procedurer for anvendelse af eksterne leverandører, herunder i særlig grad i relation til opgaver der snævert relaterer sig til regionsrådets arbejde. Procedurerne skal beskrive politisk forankring, gennemsigtighed, opfølgning og herunder eventuel anvendelse af dispositionsgrænser

• At de eksisterende procedurer for internt ledelsestilsyn gennemgås, og at det vurderes, om der set i lyset af de beskrevne sager og den færdige Kromann Reumert rapport er brug for opstramning.

• At større tværgående initiativer drøftes mere formelt i forretningsudvalget og regionsrådet inden et endeligt forslag til en projektplan fremlægges til godkendelse. Fremtidige initiativer skal desuden i højere grad forankres i de relevante fagudvalg, ligesom der skal sikres relevant politisk afslutning.

• Så snart de igangsatte undersøgelser (Kromann Reumert/Statsforvaltningen) er afsluttet, vurderes om der skal i gangsættes yderligere undersøgelser i forhold til direktionens embedsførelse.