I halvandet år har lægevagten være lukket flere steder - måske kommer den ikke tilbage

Region Syddanmark er desuden blevet kritiseret for at tilbageholde oplysningen om, at lægevagten var lukket ned i flere kommuner.

Det kan måske være slut med at have en lokal lægevagt flere steder i Syddanmark.

Siden foråret 2020 har Praktiserende Lægers Organisation (PLO) midlertidigt lukket 11 konsultationssteder for lægevagten i Region Syddanmark. Her har det hele tiden været forventningen fra regionen, at man på et tidspunkt ville genåbne stederne, når coronapandemien blev normaliseret.

Men for nogen af de konsultationssteder bliver nedlukningen ikke midlertidig, melder PLO i Syddanmark.

- Nej, vi har ikke læger nok til at drive 21 konsultationssteder, og det seneste halvandet år har vist sig at være en succes, siger Birgitte Ries Møller, der er formand for PLO i Syddanmark.

I nedlukningsperioden har mange konsultationer været skiftet ud med videokonsultationer og telefonopkald, og det har været tilstrækkeligt, mener formanden for PLO Syddanmark, der ikke kan se behovet for at genåbne alle konsultationssteder i Region Syddanmark. 

De læner sig op ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at lægevagtskonsultationer bør ligge på hver af Region Syddanmarks fire akutsygehuse - medmindre at man undtagelsesvis, kan have et geografisk behov for andet.

I perioden har de mindre konsultationssteder som ligger i Brørup, Fanø, Fredericia, Ribe, Tønder, Varde og fem fynske byer og kommuner ikke haft nogen lægevagt eller en omrokering af tilbuddet, bekræfter PLO. 

quote

Jeg tænker, at vi har en aftale, og den bliver ikke overholdt, og så kan jeg ikke være tilfreds med det.

Trine Malling Lungskov, Chef for praksis, Region Syddanmark.

Indtil foråret 2020 var der 21 aktive konsultationssteder i Region Syddanmark. Nu er der 10 aktive, og det ligner mere det niveau, man har i andre regioner fremhæver formanden for PLO Syddanmark, der holder fast i at skære ned på konsultationssteder.

- Det er mest patientsikkert at få borgere ind på de større steder, hvor de hurtigst muligt kan få den rette behandling, hvis der for eksempel er brug for en speciallæge. Så det har i den grad også faglige årsager, samtidig med at vi ikke kan rekruttere læger, siger Birgitte Ries Møller.

Men nedlukningen er ifølge Region Syddanmark i strid med aftalen mellem de to parter. 

- Det er jo klart regionens holdning, at de her funktioner skal opretholdes, og det skal ske i forhold til den aftale vi har med PLO, siger Trine Malling Lungskov, der er chef for praksis i Region Syddanmark.

Dårligt for borgerne

Begrundelsen for nedlukningen af lægevagten har været pres på grund af Covid-19, hvor man oplevede, at lægevagten på de mindre konsultationssteder ikke havde nok patienter, mens der samtidigt var et større behov for telefonisk- og videokonsultation. Derfor trak man lægerne ind på de større centralenheder.

Men lukningen af lægevagten skal åbnes igen, lyder det fra Niels Jørgen Langkilde, der er formand for Patientforeningen. Han pointerer, at hvis man for eksempel bor i Fredericia, skal man køre til Kolding for at komme til vagtlæge, og det er et stort problem.

- Mange bruger lægevagten på den måde, at de taler med en læge, og så siger lægen, at man enten skal kontakte egen læge senere, eller at man skal på hospital, og så er der dem, der bliver kaldt ind til lægevagten, fordi man er i tvivl. Den sidste mulighed er der ikke mere på de udvalgte steder, og så skal folk ud på en lang køretur i aften- og nattetimerne. Det er en dårlig kombination, hvis man står og er syg, siger han.

Men det er ikke den oplevelse, som PLO Syddanmark har.

- Det er ikke gamle og skrøbelige med rollator, der skal ud og køre langt. Dem kører vi selv ud til, og de øvrige kommer i egen bil. Det har været en kæmpe succes, og det giver en moderne lægevagt, fortæller Birgitte Ries Møller.

Kritik af manglende udmelding

Ændringen, om at lægevagtfunktionen var lukket ned i de pågældende områder, har ikke været meldt ud til de berørte kommuner af Region Syddanmark, der har ansvaret for området.

Det skete først i december 2021, hvor man, som reaktion på henvendelser fra en række kommuner, har skrevet ud og beklaget at man ikke havde givet informationen, at lægevagten var blevet midlertidig lukket.

quote

Forhandlingerne starter, fordi vi tror, at vi kan nå til enighed, men det bliver ikke med 21 konsultationssteder.

Birgitte Ries Møller, Formand, PLO Syddanmark

Den manglende information har fået flere politikere til at kritisere regionen i medierne, men regionen ønskede ikke at bakke op om ændringen.

- Vi har ikke ønsket at blåstemple den her nedlukning ved at melde noget ud, for det har ikke været i aftale med os, at PLO har valgt at lukke ned for funktionen. Derudover havde vi ikke forventet, at lukningen ville have varet så lang tid, fortæller Trine Malling Lungskov, der er chef for praksis i Region Syddanmark, der godt kan forstå, at kommunerne har undret sig over den manglende information.

- Jeg tænker, at vi har en aftale, og den bliver ikke overholdt, og så kan jeg ikke være tilfreds med det, siger hun.

Fremtidens lægevagt

Lige nu arbejder en gruppe på at komme med anbefalinger til, hvordan man kan modernisere lægevagten. Det er et led i den nye overenskomst, der netop er trådt i kraft 1. januar, hvor der til marts er forhandlinger. 

- Det kan være alt fra flere videokonsultationer, en akutknap på telefonen eller øget brug af faggrupper, det kan være mange forskellige ting, der er i spil, når vi skal finde frem til en ny vagtlægeaftale, siger Trine Malling Lungskov.

Videokonsultationer fremhæves også af formanden for PLO Syddanmark, der holder fast i at skære ned på konsultationssteder.

-  Forhandlingerne starter, fordi vi tror, at vi kan nå til enighed, men det bliver ikke med 21 konsultationssteder, siger Birgitte Ries Møller.