TV der bevæger dig

Ny rapport: Turisterne elsker Syd- og Sønderjylland

Dansk turisme går fremad, og ikke mindst her i Region Syddanmark går det godt. Det viser en ny statusopgørelse fra Erhvervsministeriet.

Legoland er Danmarks tredje mest besøgte attraktion, kun overgået af Tivoli og Dyrehavsbakken. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

Region Syddanmark er den næststørste region i Danmark målt på turismeomsætning – og ser man udelukkende på overnatninger, så er Region Syddanmark landets største turistregion med 31 procent af Danmarks samlede antal turismeovernatninger.

Flere steder i TV SYDs område ligger helt i top på de forskellige parametre. F.eks. er Varde Danmarks næststørste kommune målt på antallet af turistovernatninger.

- Kyst- og naturturismen er det absolut største forretningsområde inden for dansk turisme, og Region Syddanmark er den vigtigste region i den sammenhæng. Ikke mindst Varde Kommune, som faktisk er landets næststørste turismekommune målt på turismeovernatninger. Mange turister, særligt tyskere, kommer hertil om sommeren, og det er noget, der har stor betydning for den økonomiske vækst og antallet af arbejdspladser på egnen. Derfor ønsker vi i regeringen at styrke kyst- og naturturismen, så vi kan skabe yderligere vækst i turismen, ikke mindst i Region Syddanmark, skriver erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i erhvervsministeriets pressemeddelelse.

De to mest besøgte attraktioner i Region Syddanmark – Legoland og Lalandia – ligger i Billund. Legoland er Danmarks tredje mest besøgte attraktion, kun overgået af Tivoli og Dyrehavsbakken, og Lalandia er landets syvende mest besøgte attraktion.

Kyst- og naturturismen er det absolut største forretningsområde inden for dansk turisme, og Region Syddanmark er den vigtigste region i den sammenhæng.

Brian Mikkelsen, erhvervsminister, Kons.

- Billund har et stort turismepotentiale, og generelt er der også fremgang i turismen her i området. For eksempel steg antallet af turismeovernatninger med 6 pct. fra 2014 til 2015, og Billund Lufthavn har også haft en flot stigning i antallet af passagerer. Ikke mindst Legoland og også Lalandia er kæmpe trækplastre for området, og det skal vi udnytte til at tiltrække turister til de omkringliggende områder. Turisme er noget, der kan skabe vækst og arbejdspladser overalt i landet, og det arbejder vi i regeringen for at understøtte, skriver erhvervsministeren.

Fanø er den kommune i hele landet, hvor turisme udgør den absolut højeste andel af kommunens samlede økonomi. Mens turismeomsætningen på landsplan udgør 1,9 pct. af den samlede økonomi, tegner turismen sig for hele 28,1 pct. af den samlede produktion af varer og tjenester i Fanø kommune.

- Turismen spiller en utroligt stor rolle i Fanøs økonomi sammenlignet med resten af landet. Derfor er det vigtigt, at vi sørger for at fastholde og styrke turismen i turismeafhængige kommuner som Fanø. Det er noget, vi i regeringen har stort fokus på. Blandt andet rummer den nationale turismestrategi, som blev lanceret i september, en lang række initiativer, som skal sikre vækst i turismen over hele landet, slutter erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Du kan se flere tal og læse hele rapporten på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Nøgletal fra Erhvervsministeriets statusrapport

Region Syddanmark
 • Region Syddanmark er den næststørste region målt på turismeomsætning. Således havde Region Syddanmark i 2014 en turismeomsætning på 19 mia. kr., hvilket er 20 pct. af Danmarks samlede turismeomsætning.
 • Ser man udelukkende på kyst- og naturturisme er Region Syddanmark landets største region målt på omsætning med 27 pct. af turismeforbruget.
 • Turisme udgør 2 pct. af Region Syddanmarks samlede økonomi.
 • Region Syddanmark er landets største turistregion målt på overnatninger. Region Syddanmark havde 15,4 mio. registrerede overnatninger i 2015, hvilket er 31 pct. af Danmarks samlede antal turismeovernatninger.

Varde Kommune
 • Varde er landets 5. største turismekommune målt på turismeomsætning. I 2014 havde Varde en turismeomsætning på 2 mia., hvilket er 2 pct. af Danmarks samlede turismeomsætning.
 • Varde er til gengæld landets næststørste turismekommune målt på antal overnatninger. Varde havde 3,7 mio. overnatninger i 2015. Heraf var 75 pct. (2,8 mio. overnatninger) udenlandske turister og 25 pct. (917.000 overnatninger) var danske turister.
 • Antallet af turismeovernatninger i Varde Kommune er steget med 8 pct. fra 2014 – 2015 og med 3 pct. fra 2008 – 2015.
 • Turisme udgør 5,4 pct. af Varde Kommunes samlede økonomi.

Billund Kommune 
 • Billund er landets 9. største turismekommune målt på antal overnatninger. Således havde Billund 1,3 mio. overnatninger i 2015. Heraf var 47 pct. (603.000 overnatninger) udenlandske turister og 53 pct. (688.000 overnatninger) var danske turister.
 • Antallet af turismeovernatninger i Billund Kommune er steget med 6 pct. fra 2014 – 2015.
 • Billund Lufthavn har haft en vækst på 15 pct. i antallet af passagerer fra 2008 – 2015.
 • De to mest besøgte attraktioner i Region Syddanmark – Legoland og Lalandia – ligger i Billund. Legoland er Danmarks tredje mest besøgte attraktion, kun overgået af Tivoli og Dyrehavsbakken, og Lalandia er landets syvende mest besøgte attraktion.

Fanø Kommune
 • Mens turismeomsætningen på landsplan udgør 1,9 pct. af den samlede økonomi, tegner turismen sig for hele 28,1 pct. af den samlede produktion af varer og tjenester i Fanø kommune. Fanø er således den kommune, hvor turisme udgør den absolut højeste andel af kommunens samlede økonomi. Til sammenligning udgør turisme 8,3 pct. af den samlede økonomi i Læsø kommune, som er kommunen med den næsthøjeste turismeandel.