TV der bevæger dig

Nye specialsygeplejersker klar til at løfte flere opgaver hjemme hos borgerne

Mere pleje i hjemmet stiller højere krav til sygeplejersker. Nu er nye specialsygeplejersker klar til at rykke hjem til borgerne.

Flere sygeplejersker bliver klædt på til at pleje borgere i eget hjem. Foto: Ritzau/Scanpix

I dag dimitterer 25 nye specialsygeplejersker for første gang fra professionshøjskolerne UC SYD og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

De bliver seneste række af sygeplejersker landet over, som er specialiseret i borgernær sygepleje. Pleje hjemme hos borgerne.

Ifølge Sundhedsstyrelsen stiger antallet af ældre og borgere med kroniske sygdomme støt. Derfor er behovet for sygeplejersker i kommunerne også steget, og det vil det ifølge Kommunernes Landsforening blive ved med.

- Der bliver flere akutte opgaver og komplekse opgaver. Samtidig vil kommunerne og regionerne gerne bringe mere behandling ud til borgernes eget hjem for at give mere kvalitet og livsværdi.

Leder af sundhedsfaglige efter- og videreuddannelser på UC SYD Pia Assenholm

Om fem år forventer KL, at antallet sygeplejersker ansat i hjemmesygeplejen, hjemmehjælp eller plejeboliger er steget med 17 procent og med 35 procent frem mod 2030.

Samtidig betyder nye teknologier, at sygeplejerskernes opgaver kræver mere uddannelse.

- Der bliver flere akutte opgaver og komplekse opgaver. Samtidig vil kommunerne og regionerne gerne bringe mere behandling ud til borgernes eget hjem for at give mere kvalitet og livsværdi, siger leder af sundhedsfaglige efter- og videreuddannelser på UC SYD Pia Assenholm til TV SYD.

I dag kan det blandt andet være en kommunal opgave at give patienter kemobehandling i eget hjem, ligesom flere borgere med lungesygdomme har fået et iltapparat i eget hjem.

Flere specialiserede sygeplejersker på vej

Ifølge Dansk Sygeplejeråd i Syddanmark kommer borgerne i fremtiden til at møde flere sygeplejersker med en specialuddannelse i rygsækken.

- Vi vil se flere kommuner, der byder ind på specialuddannelser. Så alle kommuner på sigt vil få specialuddannede sygeplejersker, siger kredsformand i Dansk Sygeplejeråd i Syddanmark, John Christiansen, til TV SYD.

Samtidig er det ifølge formanden med til at udvikle sygeplejefaget.

- Vi er rigtig glade for uddannelsen i kredsen, for det er et vigtigt signal om, at vi øger fagligheden, og vi håber på sigt, at vi bliver mere selvstændige og med egen autoritet, hvor vi i højere grad træffer egne beslutninger, siger John Christiansen.