Region Syddanmark oplever stort fald i antal optagne til videregående uddannelser

Tallene for årets optagelse på de videregående uddannelser viser, at Region Syddanmark oplever det største fald blandt regionerne.

Knap 67.500 ansøgere får lige efter midnat i aften tilbudt en plads på en videregående uddannelse. 

Tallet er det næsthøjeste nogensinde ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet og er helt forventeligt lavere end optaget sidste år, som var præget af covid-19-søgning og ekstra tildelte studiepladser som følge af en bred folketingsbeslutning.

Region Syddanmark oplever som den eneste region en tilbagegang i antallet af optagninger i år sammenlignet med 2019. Tilbagegangen er på tre procent.

11.729 er i år blevet optaget på en uddannelse i regionen, mens tallet var 12.097 i 2019.

Størstedelen af tilbagegangen er sket uden for Odense. I Esbjerg er antallet af optagelser faldet med 76 pladser og i Kolding med 89 pladser.

5.000 ledige uddannelsespladser i Region Syddanmark

Fire ud af fem optagne kommer ind på deres 1. prioritet. Der er dog – ligesom tidligere år – også ansøgere, der ikke har fået plads på nogen af de uddannelser, de har søgt om optagelse på. 

I alt har 11.188 kvalificerede ansøgere ikke fået deres ønske om en studieplads opfyldt. Næsten halvdelen af disse har kun søgt ét uddannelsesudbud. 

I år kan gruppen af afviste kvalificerede ansøgere se frem til at blive kontaktet direkte og blive tilbudt vejledning af Studievalg Danmark om deres muligheder. 

Der er nemlig mere end 14.000 ledige pladser på uddannelsesstederne på landsplan, hvor 5.276 af de ledige uddannelsespladser ligger i Region Syddanmark.

Velfærdsuddannelserne er stadig landets største

Velfærdsuddannelserne er fortsat blandt de største uddannelser i Danmark, og i år har mere end hver femte ansøger fået plads på en af de fire store velfærdsuddannelser, som er pædagog, sygeplejerske, folkeskolelærer og socialrådgiver. 

Uddannelserne til pædagog og sygeplejerske er dermed blandt de uddannelser, hvor allerflest kan se frem til at starte.

Pædagoguddannelsen har med et optag på 4.781 sammenlagt optaget allerflest studerende fordelt på de 23 uddannelsessteder rundt om i landet. På sygeplejerskeuddannelsen optager man med 4.112 optagne næstflest.

Optagelsen 2021 i hovedtal: