TV der bevæger dig

Sparekatalog sendt i høring

Politikerne i Region Syddanmark beder om reaktioner fra borgere, kommuner og organisationer til et sparekatalog på sundhedsområdet. Der skal spares 187 millioner.

Stephanie Lose åbner mandagens regionsråds-møde Foto: Andreas Als, TV SYD.

Budgettet er vedtaget i efteråret, men nu skal besparelserne føres ud i livet. Det skal regionsrådet besluttet den 25. april. Men forinden sendes kataloget i høring  frem til sidste dag i februar.

- Vi sender vores forslag til besparelser i høring, fordi vi gerne vil høre de argumenter, der taler for og imod de enkelte forslag, siger regionsrådsformand Stephanie Lose. Vi kan desværre ikke undgå at skulle spare, men vi kan sørge for at have alle relevante overvejelser med, når vi træffer den endelige beslutning om, hvor der skal spares.

Fakta om høringen

Høringsfristen er mandag 29. februar 2016 kl. 24, og alle kan indsende høringssvar til de forslag til besparelser og omstillinger, som Region Syddanmark har offentliggjort.

De indkomne høringssvar vil indgå i den efterfølgende politiske behandling af spareplanen.

Der træffes endelig beslutning om besparelser og omstillinger på regionsrådsmødet 25. april 2016.

Besparelserne er en del af regionens budget for 2016, som blev vedtaget af et bredt flertal i det syddanske regionsråd 7. oktober 2015. Kun Enhedslisten stemte imod.
 

I regionens budget for 2016 mangler der 200 millioner kroner på sundhedsområdet, som skal findes via besparelser. De 187 millioner kroner skal spares inden for somatikken, mens de resterende knap 13 millioner kroner skal spares på administrationen i regionshuset. Bl.a. er der forslag om at lukke sygehusene i Give og Tønder.

Det sparekatalog, der nu er sendt i høring, rummer forslag til besparelser for 210 millioner kroner. Kataloget omfatter også besparelser på psykiatriområdet.

Høringssvar kan indsendes på Region Syddanmarks hjemmeside.