Store regionale forskelle i antallet af amputationer

I Region Syddanmark og Region Midtjylland har antallet af benamputationer ligget stabilt siden 2016, mens to andre regioner har formået at sænke antallet af amputationer markant. Det viser ny rapport i kølvandet på amputationsskandale.

Der er i løbet af de seneste seks år kommet en større forskel i, hvor mange benamputationer der bliver foretaget i de forskellige danske regioner.

Det viser en rapport, som Regionernes Kliniske Kvalitetsbaser (RKKP) har lavet. Den viser, at antallet af amputationer i både Region Syddanmark og Region Midtjylland har ligget på et stabilt niveau siden 2016.

Det er Region Midtjylland, der har taget initiativ til at få lavet rapporten, efter at regionen i foråret havnede i et stormvejr, da det kom frem, at der i en årrække var foretaget amputationer, som kunne være undgået. 

quote

Vi vil gøre det bedre og lære alt, hvad vi kan af rapporten

Anders Kühnau (S), Regionsrådsformand i Region Midtjylland

Først oplyste regionen, at der var foretaget op mod 92 unødige amputationer om året fra 2016 til 2020. Siden blev det tal dog korrigeret til 47. 

Sagen udløste dog stor bevågenhed og fik regionen til at sætte gang i en undersøgelse, der skulle klarlægge samtlige benamputationer 10 år tilbage. Samtidig ønskede man klarhed over, hvordan amputationsbilledet så ud i de andre regioner.

Det giver den nye rapport en forklaring på.

Markant fald i andre landsdele

I to regioner er der sket et markant fald i antallet af benamputationer.

Det drejer sig om Region Nordjylland, hvor antallet af benamputationer er faldet fra 61 årligt per 100.000 indbyggere i 2016-2018 til 35 per 100.000 indbyggere i 2019-2021. Også i Region Hovedstaden er der sket et fald. 

Den samme udvikling har hverken Region Syddanmark eller Region Midtjylland oplevet, for her har antallet af amputationer ligget mere stabilt på omkring 60-65 per 100.000 indbyggere om året i perioden.

Behov for nationale retningslinjer

Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), er glad for, at der nu er kommet et landsdækkende billede af variationen i amputationer, som andre patienter forhåbentlig kan få glæde af.

- Vi vil gøre det bedre og lære alt, hvad vi kan af rapporten og tage fat på de mange faktorer, der tilsammen giver et godt resultat for patienterne. Det handler om flere forebyggende behandlinger, om tidlig opsporing af sygdom og et tæt samarbejde på tværs af praktiserende læger, kommuner, hospitaler og mellem relevante specialer, siger Anders Kühnau.

I Region Syddanmark håber man, at rapporten vil munde ud i nye nationale retningslinjer på området, siger koncerndirektør Kurt Espersen.

- Vi har desværre ikke haft samme succes som Region Nordjylland og Region Hovedstaden, så dem skal vi naturligvis lære af. I sidste ende skal vi også have udarbejdet nogle nationale kliniske retningslinjer, hvor vi også får inddraget kommunerne, de praktiserende læger samt relevante parter på diabetesområdet, så vi sikrer en fælles høj standard på området, siger han.

Region Sjælland har som de eneste oplevet en vækst i amputationer. Her foretog man 76 benamputationer per 100.000 indbyggere årligt i 2016-2018. Det tal lød på 79 i årene 2019-2021.