TV der bevæger dig

Stort flertal indgår budgetforlig i Region Syddanmark

I en tid hvor der er stor fokus på Bios-sagen, er det lykkes for politikerne at blive enige om driftsbudgettet for 2017. Samlet er der tale om 25 milliarder kroner.

Trods masser af stormvejr omkring Bios er politikerne blevet enige om et budget uden besparelser, skriver regionen.

Det er et budgetforlig, der ifølge en pressemeddelelse fra Region Syddanmark betyder, at det ikke bliver nødvendigt med en ny sparerunde det kommende år.

Regionsrådsformand Stephanie Lose er da også godt tilfreds med resultatet, som hun fortæller er kommet i stand under konstruktive forhandlinger.

- Der er heldigvis mange partier, der er med til at tage ansvar og vil være med til at arbejde for at skabe gode rammer for patienter i regionen, siger Stephanie Lose til TV SYD.

I pressemeddelelsen bliver der ikke nævnt noget om Bios, og enderne i økonomien for 2017 hænger, ifølge regionen, altså sammen alligevel.

Regionsrådsformand Stephanie Lose er tilfreds med budgetforliget.

 

Hvordan har I fået udgifterne til Bios med i budgettet?

- Man kan ikke gøre regnestykke op ved at lægge tallene sammen og så finde dem i budgettet, fortæller regionsrådsformanden.

Men hvordan er de så fordelt?

Budgettet er i balance, så det går i 0, kan man sige

Stephanie Lose, regionsrådsformand 

- Noget kommer fra bankgarantien og samtidig kan vi dække noget som engangsbeløb eller konsolideringsmidler. Samtidig så er medicinpriserne ikke steget som forventet, så der har vi opnået en besparelse.

Har I sparet for meget sidste år, når nu budgettet kan dække Bios og mange nye tiltag?

- Budgettet er i balance, så det går i 0, kan man sige, slutter Stephanie Lose.

Samlet står 37 af regionsrådets 41 medlemmer bag budgettet. Enhedslisten, Nye Borgerlige og Liberal Alliance er ikke med i forliget.

Efter planen skal budgettet for 2017 endelig vedtages på regionsrådsmødet mandag den 26. september.

Link til budgetforlig

 

Udpluk fra budgetaftalen 2017

Høreapparater og retspsykiatri
  • Der er afsat omkring 98 mio. kr. i forhold til 64 mio. kr. sidste år til blandt andet konverteringen at et psykiatrisk sengeafsnit til et retspsykiatrisk sengeafsnit.
  • Ny regionsklinik, som skal sikre at borgerne kan få et høreapparat indenfor 3 måneder.
 
De ældre
  • En budgetstigning på 33 procent ift. 2016 til at øge kapaciteten på medicinske og geriatriske afdelinger.
 
Kræft
  • Nyt mål om at 90 procent af kræftpatienter i pakkeforløb skal igennem forløbet inden for tidsrammen.
  • Omkring 51. mio. kr. ift 24 mio. kr. i 2016 til udredning af kræft.
 
Nyt udstyr
  • Prioritering af en MR-accelerator på OUH
  • Etablering af heliport ved Esbjerg Sygehus magen til dem på regionens øvrige akutsygehuse.
  • 70 mio. kroner (2017-2019) til at fremrykke næste etape af omdannelsen af SHS Sønderborg til specialsygehus.

 

Mest sete på tvsyd.dk