2020 blev rekordår for rotteanmeldelser - undtagen i én kommune

Ingen ved helt præcist, hvorfor rotterne myldrer frem. Men der er teorier.

2020 var et år, der på mange måder var skelsættende. Mange danskere blev sendt hjem, mens institutioner og butikker lukkede. Anderledes var det for rotterne, som myldrede frem.

Sidste år blev nemlig det år, hvor der blev observeret usædvanligt mange rotter i Region Syddanmark. Det viser en stikprøve, som TV SYD har foretaget blandt flere kommuner i regionen. 

Se hvordan rottefængere bruger hunde og røg til at fange rotterne.

Størst har stigningen været i Vejle Kommune, som fik 5.851 anmeldelser om rotter i 2020. Det er en stigning på 2.599 anmeldelser eller knap 80 procent fra år 2019. 

Som borger i Danmark har man pligt til at anmelde det til kommunen, hvis man observerer rotter. Det er derefter op til kommunen at hjælpe med problemet, som borgerne betaler over kommuneskatten. 

Rotter udskiller op til 60 ekskrementer i døgnet, så det er nemt at spotte rotteaktivitet. Ekskrementerne er cirka dobbelt så store som ekskrementer fra mus.
Rotter udskiller op til 60 ekskrementer i døgnet, så det er nemt at spotte rotteaktivitet. Ekskrementerne er cirka dobbelt så store som ekskrementer fra mus.
Foto: Anne Bolding, TV SYD

Rotter kan nemlig bære helt op til 55 sygdomme, hvor flere kan være dødelige for mennesker. Det er blandt andet salmonella, E. coli-bakterier og leptospirose, som også er kendt som Weils syge. 

- I en enkelt dråbe urin kan der være mange tusinde leptospire-bakterier, og bakterien kan smitte gennem intakt hud, forklarer rotteekspert Peter Weile til TV 2 Lorry.

Derudover kan rotter ødelægge huse og fødevarer.

Heldigvis ses der ikke en sammenhæng mellem leptospirose og den stigende forekomst af rotter. 

Ifølge Statens Serum Institut var der i Region Syddanmark tre tilfælde af sygdommen i 2019 og to tilfælde i 2020, hvilket er på samme niveau som resten af landet. 

En død rotte smitter stadig. Rør derfor aldrig ved den uden handsker. Faktisk er de så smitsomme, at støv omkring døde rotter og deres ekskrementer kan indeholde farlige bakterier.
En død rotte smitter stadig. Rør derfor aldrig ved den uden handsker. Faktisk er de så smitsomme, at støv omkring døde rotter og deres ekskrementer kan indeholde farlige bakterier.
Foto: TV 2 Danmark

Flere kommuner, flere rotter

Vejle Kommune er ikke den eneste kommune med et gnaverproblem. Således oplever både Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Esbjerg Kommuner stigende antal anmeldelser af rotter over de sidste par år.

Rotteanmeldelser20182020
Tønder Kommune1.4181.623
Sønderborg Kommune3.2103.804
Aabenraa Kommune2.0232.650
Esbjerg Kommune1.8451.927

Så hvad skyldes rotternes fremmarch? 

Ifølge kommunerne og rottefænger Thomas Bertelsen er milde vintre en medvirkende årsag til flere rotter. Når der er færre dage med frost om vinteren, kan rotter formere sig yderligere. Faktisk kan ét par rotter formere sig og blive op til 862 rotter på ét år. 

Kommunerne spekulerer også i, at de mange danskere, som har måttet arbejde hjemmefra i løbet af 2020, netop har været hjemme og dermed set rotter, som de normalt ikke så, fordi de var på arbejde.

I 2017 blev det forbudt at bruge rottegift forebyggende. Derfor må gift først bruges, når en autoriseret skadedyrsbekæmper har konstateret rotteaktivitet. Indtil da er det kun fælder (som på billedet), der må bruges.
I 2017 blev det forbudt at bruge rottegift forebyggende. Derfor må gift først bruges, når en autoriseret skadedyrsbekæmper har konstateret rotteaktivitet. Indtil da er det kun fælder (som på billedet), der må bruges.
Foto: Camilla Rytz, TV SYD

En kommune skiller sig ud

Selvom rotteforekomsten stiger i flere kommuner, så skiller én kommune sig ud, hvis man ser på forekomsten af rotter kontra indbyggertal i kommunen. 

Fordi Esbjerg Kommune sidste år havde 1.917 anmeldelser og cirka 115.483 indbyggere. Det er cirka én rotte per 60 indbyggere. 

Rottefænger Thomas Bertelsen har investeret i et særligt luftgevær til at skyde rotter med. Med øvelse kan man nedlægge mange rotter i timen ved at skyde dem.
Rottefænger Thomas Bertelsen har investeret i et særligt luftgevær til at skyde rotter med. Med øvelse kan man nedlægge mange rotter i timen ved at skyde dem.
Foto: Anne Bolding, TV SYD

Sammenlignet med Vejle Kommune er tallet helt anderledes. Her er der cirka én rotte per 19 indbyggere. Altså næsten tre gange så mange som i Esbjerg Kommune. 

Esbjerg Kommune oplyser selv, at de ikke anser rotteanmeldelserne som alarmerende, men en egentlig årsag til den lavere forekomst kender de ikke. 

- Vi har et øget fokus på at finde defekter i kloakker og få dem udbedret. Derudover gennemgår vi systematisk ejendomme, hvor forekomsten er hyppig, siger Torben Bergmann, miljømedarbejder i Esbjerg Kommune. 

Men hvis teorien om milde vintre holder stik, så vil forekomsten af rotter i Region Syddanmark aftage i år på grund af den hårde frostperiode fra slutningen af februar til midten af februar, hvor Danmark lå i dybfryseren med bunker af sne. 

Det vil tiden vise.