Oversigt

Bombekratere på Als fyldt op igen.

De to kratere, der var tilbage, efter at to bomber fra 2.Verdenskrig blev sprængt d.16. november sidste år, er nu blevet fyldt op.

Først var der bragene, så kom kraterne, men også de er væk nu. Inden de blev fyldt op, blev jorden undersøgt for forureningen efter eksplosionerne, men der blev ikke fundet noget.

Til gengæld har Sønderborg Kommune bedt ejerne holde øje med, om der skulle ligge blankt vand på markerne efter regn. Det kan betyde, at nogle drænrør er blevet ødelagt og skal skiftes ud.

Der blev imidlertid fundet en olieforurening, der ikke har noget med de bortsprængte bomber at gøre. Det mest flydende af den er blevet fjernet, inden kraterne blev fyldt op. Hvad der videre skal ske, skal afgøres af Region Syddanmarks miljøafdeling.