Oversigt

Dansk-tysk samarbejde skal sikre bedre vand i fjorden

Aabenraa og Sønderborg kommuner har sammen med Flensborg by netop holdt møde for at drøfte aktuelle emner for 2024.

Et af temaerne var det voldsomme iltsvind i Flensborg Fjord.

Det skriver parterne i en pressemeddelelse.

Kommunerne oplyser, at de nu går nu sammen med Kreis Schleswig-Flensburg om et interregionalt projekt med fokus på vandkvaliteten i fjorden, og at medfinansieringen fra de fire partnere er sikret.

- Ansvaret for at få bedre havmiljø er fælles, og vi skal alle gøre noget godt for havet. Vi er blandt andet nødt til at mindske belastningen af næringsstoffer fra land, siger Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S).

- Og så har vi fra dansk side brug for et trawlforbud for fiskeri med bundslæbende redskaber i Flensborg Fjord. Det findes allerede på tysk side, men mangler på dansk side, og det vil vi blive ved med at arbejde for, da det er et af de første, vigtige tiltag, der kan hjælpe med at forbedre vandkvaliteten i Flensborg Fjord, siger borgmesteren.