Dunke med olie, beton og madaffald i ’småt brændbart’: Er vi gode nok til at genanvende affald?

En undersøgelse af fire containere i Sønderborg Forsyning afslører, at meget mere kunne være blevet genanvendt, hvis affaldet var sorteret rigtigt.

Du står måske selv ved skraldespanden og tøver. For hvad gør du med den bøtte, du har i hånden, som er et mix af både plast og pap?

Sådan et dilemma kan være grunden til, at meget affald til sidst lander i containeren med ’småt brændbart’ i Sønderborg Forsyning, mener direktøren for Sønderborg Forsyning.

For en ny undersøgelse af fire småt brændbart-containere i Sønderborg Kommune afslører, at der lander både madaffald, plast, dunke med olie og beton i dén kategori.

Så meget at to tredjedele kunne have været genanvendt, hvis det var sorteret rigtigt.

- Det er for højt et tal. Men når man har sorteret alt det, der er let, og står med det, der er indviklet – så er man nok tilbøjelig til at smide det i småt brændbart, siger Hans Erik Kristoffersen, direktør hos Sønderborg Forsyning.

Hvor går det galt?

Men er det os som forbrugere, der ikke kan regne systemerne ud, eller hvor går det galt med affaldssorteringen?

Ifølge en undersøgelse lavet for Fagbladet 3F i efteråret synes en tredjedel af danskerne, at det er for besværligt at sortere sit affald.

Den del kan man nikke genkendende til hos Sønderborg Forsyning, for der er mere, man kan gøre for at skrue op for brugervenligheden, mener direktøren.

- Vi skal have nogle systemer, der gør det let. Både ved at indrette genbrugsstationerne så det er let at aflevere affaldet, men også ved at fortælle erhvervslivet hvad der er svært for forbrugerne at sortere, siger Hans Erik Kristoffersen.

Til gengæld kræver det også, at man bliver ved med at understrege, hvorfor og hvilken forskel hver sortering gør.

- Jeg skal være ærlig og sige, at før mit nuværende job stod sortering ikke højest på min liste. Men nu har jeg en anden viden, og så er det helt naturligt at gøre. Sådan er det for mange, og jeg er sikker på, at langt hovedparten af vores kunder gerne vil sortere rigtigt, siger Hans Erik Kristoffersen.

Fra undersøgelsen af de fire containere med småt brændbart blev der eksempelvis fundet 547 kilo hård og blød plast.

Hver gang man genanvender et kilo plastaffald, sparer man energi til en husholdnings standby-forbrug til alle elektriske apparater i 14 dage ifølge Miljøstyrelsen.

Hvis de 547 kilo var blevet genanvendt, svarer det til energi i 21 år for en husstand.

For at man fremadrettet får genanvendt en større del af affaldet, har man siden mandag omdannet flere ’småt brændbart’-containere til en ’Rest efter sortering’ i Sønderborg.

Her får man hjælp af en genbrugsvejleder til at sortere sit restaffald bedre.