Fjernvarme på vej til 3.500 borgere i Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune godkender en varmeplan, der vil tilføje omkring 3.500 borgere på fjernvarmenettet inden 2026.

Fem byer er blevet udpeget som potentielle fjernvarmeområder i Sønderborg Kommune. Dermed kan op mod 3.500 borgere se frem til at få skiftet deres nuværende varmekilde ud med fjernvarme. 

Det drejer sig om byerne Vester Sottrup, Nybøl, Skodsbøl, Avnbøl og Ullerup. Udover de fem byer er to mindre områder også udpeget. Det gælder Østerbakken i Adsbøl og dele af Planetvej i Gråsten.

Det meddeler Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

- Med opdateringen af varmeplanen kan borgerne nu se, hvor der potentielt er fjernvarme på vej. Nogle steder er undersøgelserne langt fremme, og andre steder vil der i 2023 komme nærmere afklaring, siger Asger Romme Andersen i pressemeddelelsen. Han er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune fra Enhedslisten.

Udrulningen af fjernvarme sker som led i den nationale klimaaftale, som skal sikre, at ingen danske husstande er opvarmet af gas fra 2035. 

Lokalsamfundets opbakning er afgørende

Inden denne fjernvarmeudrulning kan blive realiseret, skal de potentielle fjernvarmeområder godkendes i økonomiudvalget og senere i byrådet. Men der er samtidig en anden betingelse for, at projektet bliver til noget i sidste ende. Det fortæller Asger Romme Andersen:

- Lokalsamfundenes opbakning til udrulning af fjernvarme vil være afgørende, idet udrulningen af fjernvarme kun sker ved en tilstrækkelig stor opbakning og tilslutning fra borgerne i områderne. 

Udover arbejdet med at få de fem byer med på fjernvarmenetværket, vil Sønderborg Kommune sende et brev ud til alle husstande, der fyrer med gas, hvor kommunen meddeler husstandens borgere, om de kan forvente at få fjernvarme. Det siger Daniel Staugaard, næstformand i Natur-, Klima- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune fra Venstre.

- Samtidig er det vigtigt for mig at sige, at vi efterfølgende også skal hjælpe med at finde løsninger til de husstande med gas, som ikke kan forvente at blive tilkoblet fjernvarme i den nærmeste fremtid, siger han.