Oversigt

I dag bliver omstridt biogasanlæg indviet

Biogasanlægget i Kværs står nu færdigt, og i dag bliver det indviet af klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard (M). Anlægget skal kunne modtage 600.000 ton biomasse og producere 20 mio. m3 biogas svarende til varmeforbruget i 17.000 husstande.

Anlægget er et led i Sønderborg Kommunes plan om at være CO2-neutrale i 2029, og de første spadestik til byggeriet blev taget i november 2020. 

Borgere i Kværs har demonstreret mod anlægget, da der udover potentielle lugtgener fra produktionen også skal køre 90 lastbiler til og fra anlægget om dagen for at holde produktionen i gang.