Nordeuropas største rovfugl har succes: Rekordmange havørneunger og nye ynglende par på vej

I 2020 er der kommer 138 havørneunger på vingerne i Danmark. En del af de succesfulde ynglende havørnepar holder til i Syd- og Sønderjylland.

Havørnen, der er Nordeuropas største rovfugl, befinder sig godt i Danmark, og i år er rekordår for levende ørneunger, der er kommet på vingerne.

I Syd- og Sønderjylland er der nu i alt 11 ynglende havørnepar på fem forskellige lokaliteter i  Vadehavet, ved Fredericia, Hejls og på Als, fortæller Preben Jensen, der er lokalkoordinator for havørne i Sønderjylland i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Sønderjylland:

- Vi har i området fået 12 unger på vingerne, og der har været en fremgang på to-tre par i år.

En havørn flyver ved Vesterhavet ved Højer.
En havørn flyver ved Vesterhavet ved Højer.
Foto: Johan Christian Homann

Særligt i Vadehavet er der kommet mange nye unge par til. Ifølge Preben Jensen er der i området omkring 35-40 unge havørne, og flere af dem vil med stor sandsynlighed slå sig ned i marskområdet som par.

- Vi ser, de opholder sig ved havet om dagen for så om natten at trække ind i plantagerne for at sove i træerne. Og vi regner også med, at de finder sammen i par, når de nærmer sig kønsmodningen ved de cirka fem år, siger Preben Jensen.

Han forventer, der er plads til yderligere otte ynglende par ved Vadehavet i de kommende år.

En havørn i træet hvor en af rederne befinder sig på Als.
En havørn i træet hvor en af rederne befinder sig på Als.
Foto: Johan Christian Homann

138 havørneunger kom på vingerne

På landsplan er der kommet 138 unger på vingerne fra de 121 reder, hvor de voksne havørne har haft succes i denne ynglesæson. Det er det højeste antal udfløjne unger i løbet af én ynglesæson.

I alt er 1.224 havørneunger fløjet fra rederne i Danmark siden havørnens genindvandring i 1996.

Et havørnepar på Kegnæs på Als.
Et havørnepar på Kegnæs på Als.
Foto: Johan Christian Homann

Danmark er designet til Nordeuropas største rovfugl

- Med de erfaringer, vi har høstet de senere år, tror vi, at en bestand på 160-180 ynglepar er realistisk. Og 200 ynglepar er ikke umuligt. Med sin kystlinje på 7.300 kilometer og sine mange fuglerige fjorde og søer er Danmark et ideelt landskab for havørnen, der primært lever af vandfugle og fisk, siger Kim Skelmose, der er leder af Projekt Ørn i DOF, som hvert år udarbejder en status over ørnebestanden.

Dermed har virkeligheden overhalet drømmen, når det handler om den danske ørnebestand. Da Projekt Ørn blev etableret af Dansk Ornitologisk Forening i 1992, lød det ambitiøse mål, at Danmark i 2040 skulle have 75 par havørne. 

Havørnens genindvandring og etablering i Danmark er en succes, men der skal fortsat passes på fuglen,  siger Kim Skelmose.

- Selv om fremgangen i ørnebestanden har været overvældende og en kæmpesucces, ved vi af erfaring, at der ikke skal meget til, før det går den anden vej i naturen. Der er brug for omtanke omkring ørnenes reder. De store rovfugle kræver fred og ro ved rederne, så det er altafgørende, at vi bliver ved med at beskytte dem på yngleterritorierne, siger lederen af DOF’s Projekt Ørn.

FAKTA OM HAVØRNEN: