Nu kan borgere og ansatte skrive anonymt om forhold i kommunen

Til december bliver det muligt for borgere og ansatte i Sønderborg Kommune at rapportere om forhold, de finder kritisable.

Byrådet i Sønderborg Kommune har onsdag aften vedtaget, at en whistleblowerordning kommer inden jul. Det oplyser Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse. 

Det betyder, at ansatte, samarbejdspartnere og leverandører snart får mulighed for at lave anonyme anmeldelser om forholdene i Sønderborg Kommune. Derudover har byrådet i kommunen også vedtaget, at der bliver etableret en whistleblowerordning for borgerne i kommunen.

- Der er et ønske i byrådet om, at borgere kan indberette, hvad de mener er uregelmæssigheder i Sønderborg Kommune, fortæller borgmester Erik Lauritzen (Socialdemokratiet). 

Begge whistleblowerordninger træder i kraft den 17. december 2021. 

Det er et nyt EU-direktiv, som forpligter kommunen til at lave en whistleblowerordning. Direktivet blev vedtaget i oktober 2019 og har til formål at sikre, at det er nemt og sikkert at indberette lovovertrædelser, og at der bliver fulgt op på indberetningerne, samt at eventuelle whistleblowere er beskyttet mod mulige konsekvenser, som det kan have at lave en indberetning.

Hvad er en whistleblower?

I Sønderborg Kommune bliver det borgerrådgiveren, der foretager en kontrol af henvendelserne fra borgerne, hvor det for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører bliver håndteret af chefen for HR og arbejdsmiljø, chefen for byrådssekretariatet og næstformanden i Sønderborg Kommunes hovedudvalg.

Borgmester Erik Lauritzen, (S), fortæller, at byrådet har tillid til at, at kommunes medarbejdere og forvaltninger overholder de retningslinjer og regler, der er. Men skulle det ikke være tilfældet, så kan man benytte whistleblowerordningen

- Skulle det vise sig ikke være tilfældet, så er vi naturligvis interesseret i at få det at vide, så vi har mulighed for at undersøge sagerne og reagere på dem, hvis der er noget at komme efter, siger han.