Oprydning efter losseplads på Nordals overstiger 50 millioner

Himmark Strand på Als er Danmarks 10. såkaldte generationsforurening, der efterlader regning i millionklassen.

Det kommer til at koste mindst 50 millioner kroner at håndtere forureningen ved Himmark Strand på Nordals.

Det skønner Region Syddanmark, der i en pressemeddelelse kalder det Danmarks 10. generationsforurening.

- At vi melder klart ud nu, handler om rettidig omhu. 

- Selv om der er iværksat nye undersøgelser af forureningen, som først ventes færdige til næste år, er der ingen som helst tvivl om, at Himmark Strand er en generationsforurening, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

Forureningen stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand, hvor Danfoss i perioden 1950 til 1967 deponerede affald fra virksomhedens produktion. Affaldet bestod blandet andet af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler.

Det skete med myndighedernes tilladelse. 

300 ton olie på stranden

Tidligere på året viste undersøgelser af stranden, at der er massiv olieforurening. 

Region Syddanmark vurderer, at der er tale om i omegnen af 300 ton olieforurening på den nordalsiske strand. 

Derudover er forureningen med klorerede opløsningsmidler på stranden estimeret til at udgøre cirka fire tons.

Eksperter skønner, at forureningen har spredt sig ud under havbunden. 

I en enkelt vandprøve udtaget i vandet under havbunden er det kræftfremkaldende stof vinylklorid fundet i store koncentrationer.

Danfoss betaler forundersøgelse

Det er endnu uafklaret, hvordan oprydningen skal finansieres.

Jørn Lehmann Petersen håber, at staten er parat til at give regionerne en hjælpende hånd. 

- Hvis vi skal tage kampen op med disse skampletter på landkortet, har vi brug for løbende midler over en længere årrække frem for mindre, drypvise beløb, som er vanskelige at bruge effektivt. 

- Det giver eksempelvis ikke meget mening at tage hul på at fjerne en forurening, hvis vi ikke ved, om der er penge til at færdiggøre oprensningen, siger han.

Danfoss har af egen drift valgt at betale for undersøgelser af forureningen, som skal hjælpe med at afgrænse forureningen yderligere og samtidig give bud på mulige oprensningsmetoder.

Omkostninger undersøges

Pressechef i Danfoss, Mikkel Thrane, fortæller, at virksomheden bidrager til oprydningen. Han vil dog ikke komme med et konkret bud på et beløb, som virksomheden vil byde ind med.

- Det kan jeg ikke på nuværende tidspunkt, fordi vi ved slet ikke, hvad det koster at lave denne oprensning.

- Det er man ved at undersøge i øjeblikket. Når man har en metode og et overslag på, hvad det vil koste, så sætter vi os ned og diskuterer med de øvrige parter i sagen, siger Mikkel Thrane.

De øvrige ni generationsforureninger tæller blandt andre Grindstedværket, Kærgård Klitplantage og Høfde 42 ved Cheminova.