Sønderborg Forsyning har fundet PFAS på deponi

Undersøgelser har påvist PFAS-stoffer i Skodsbøl og i vand, der løber ud i Nybøl Nor. Drikkevandet er indtil videre ikke ramt.

Sønderborg Forsynings laboratorieundersøgelser viser, at det er fundet PFAS-stoffer på deponiet i Skodsbøl og i vand, der udledes til Nybøl Nor. Der er til gengæld ikke fundet PFAS i drikkevandet.

- Vores drikkevand er heldigvis frit for PFAS. Og det er et område, vi følger tæt, så alle kan være trygge. Det fund vi har på vores deponi flugter målinger fra deponiområder andre steder i landet. PFAS er nogle stoffer, der er overalt i vores samfund og i stribevis af produkter. Det er derfor ingen overraskelse, at det er i vores affald og dermed på deponiet, siger Stinne Stokkebo, der er driftschef hos Sønderborg Forsyning.

I deponiet ved Skodsbøl er PFAS-stofferne blandt andet fundet i det vand, som er inde i deponicellerne og som pumpes til renseanlæggene. Mange af deponiets områder er flere årtier gamle og standarderne og kravene var dengang meget ringere end i dag.

- Desværre er der også fundet PFAS i grundvandet ved deponiet og i meget lave koncentrationer af det grundvand, der ledes ud i Nybøl Nor. Grundvandet her er ikke i et drikkevandsområde, understreger Stinne Stokkebo. 

Hun forklarer, at i forbindelse med etableringen af de nyeste deponiceller, er det vurderet, at grundvandet kun løber mod havet. Der er dermed ikke risiko for forurening af drikkevandsboringer i nærheden.


- Skal risikoen for PFAS i drikkevandet elimineres, så skal stofferne ud af vores produkter og af samfundet gennem lovgivning, siger Sønderborg Forsynings formand Ellen Trane Nørby.

Ifølge Miljøstyrelsen bruges stofferne bredt i industrien som smudsafvisende overfladebehandling og imprægnering af blandt andet tekstiler, teflonpander samt papir og pap. 

Stoffet PFOS har tidligere været anvendt i brandslukningsskum og findes i dag spredt i miljøet.