Sønderborg Kommune vil have Dybbøl Mølle på finansloven

Dybbøl Mølle er et nationalsymbol. Derfor mener Sønderborg Kommune, at staten skal tage medansvar for møllen.

Slaget ved Dybbøl er et af de vigtigste øjeblikke i den danske historie. 

Derfor mener Sønderborg Kommune, at Dybbøl Mølle skal på næste finanslov, så staten påtager sig et ansvar for den løbende drift af møllen.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelsen. 

- I byrådet er vi af den opfattelse, at vi nationalt og lokalt må tage medansvar for bevarelse af nationalsymbolet Dybbøl Mølle, siger borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (S).

- Derfor opfordrer jeg både kulturministeren og Folketingets kulturudvalg til at arbejde for et årligt statsligt tilskud til drift og vedligehold af Dybbøl Mølle.

Genforeningen 

Dybbøl Mølle er især kendt for at have spillet en rolle ved nederlaget i 1864, hvor danskerne fik prøjsiske bank ved Dybbøl Banke.

Efterfølgende har møllen været en stor del af fortællingen om det danske tab og kampen for at genforene Sønderjylland med Danmark.

I år er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

- Dybbøl Mølle spiller sammen med hele Dybbøl Banke en stor rolle i genforeningen i 1920, mener Erik Lauritzen.

- Men det gør den også i 2020 i fortællingen af grænselandets meget unikke historie, hvor danskere og tyskere i dag bor sammen i et fredeligt naboskab, der er til efterlevelse for resten af Europa.

Har været på tale flere gange

Der har i flere år været talt om at få Dybbøl Mølle på finansloven. 

Blandt andet bad Den selvejende institution Dybbøl Mølle mod slutningen af sidste år om 400.000 kroner årligt i tilskud til Dybbøl Mølle. 

Ifølge Sønderborg Kommune svarede kulturminister Joy Mogensen (S), at den løbende vedligeholdelse af møllen ville være et spørgsmål om prioritering af det samlede kulturområde i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2021.

- Dybbøl Mølle gør et utrætteligt arbejde for at fastholde billedet af Dybbøl Mølle og Dybbøl Banke som noget nærværende for alle gæster og turister, siger Erik Lauritzen.

- Derfor var vi også glade for statens tilskud på 2,5 millioner kroner til nye møllevinger på Dybbøl Mølle i 2019 i forbindelse med en gennemgribende renovering, så møllen stod nyrestaureret og flot til Genforeningsåret 2020. 

- Men det ændrer ikke ved, at staten bør påtager sig et medansvar for den fremadrettede vedligeholdelse af Dybbøl Mølle, mener borgmesteren.