Sønderborg lokker med biografbilletter og gratis kaffe for at få en bedre affaldssortering

I Sønderborg Kommune har affaldssortering i ti fraktioner stået på i godt et år. Men i boligforeningerne halter det stadig. Det forsøger man nu at ændre på med gratis kaffe og konkurrencer.

Med roll-ups, konkurrencer om biografbilletter og en lille kaffebil med gratis kaffe forsøger Sønderborg Kommune nu at få flere til at sortere affald. 

Siden affaldssortering i ti fraktioner blev indført i 2020, er det gået godt de fleste steder i kommunen. Men i boligforeningerne med lejligheder halter det stadig bag efter.

- Der er behov for en øget informationsindsats i de her områder, da vi har beboere fra mange dele af verden. Mange har boet her i landet i kort tid, og Danmark er langt fremme med affaldssortering i forhold til eksempelvis mange steder i Mellemøsten, siger Malene Wullf, der er projektleder i den boligsociale helhedsplan i Sønderborg Kommune.

Det er ikke første gang, man afholder en oplysningskampagne om affaldssortering. Alligevel er det stadig svært at få alle beboere i området til at forstå vigtigheden.

- Det har en effekt. Vi skal blot have tålmodighed i de her områder. De personer, vi møder først, er dem, der har mest interesse i affaldssortering. Derfor skal vi blive ved med oplysning for også at nå dem, der ikke tænker på affaldssortering, siger Malene Wullf.

Fra 258 ton om året til 100 ton om måneden

De ti fraktioner, affaldet er inddelt i, kender vi efterhånden: Madaffald, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil og mad- og drikkekartoner. Dertil kommer farligt affald og restaffald. 

Af dem er det særligt plastik, der har mange borgeres bevågenhed.

- Plastik har fået meget opmærksomhed. Blandt andet fordi, der har været mange historier om plastikforurening, både på sociale medier, men også i de mere traditionelle medier. Og plastik er interessant fordi, det er her, vi kan se en stor forskel. I 2019 indsamlede vi i Sønderborg Kommune 258 ton plastik. Med den affaldssortering ligger vi på mellem 90 og 100 ton om måneden, fortæller Mette La Cour, der er formidler hos Sønderborg Forsyning.

Affald er ikke altid det nemmeste at få folk til at interessere sig for. Derfor har man taget forskellige lokkemidler med til Stenbjergparken.

- Vi prøver at tage den positive vinkel på den her oplysningskampagne. Ikke for mange hævede pegefingre og skældud. Vi giver en kop kaffe. og vi inviterer beboerne ned til en lille konkurrence om at sortere affald. Det er meningen, at det skal blive en årligt tilbagevendende begivenhed, siger Malene Wullf.