TV der bevæger dig

2.500 flere p-bøder på vej til sønderjyderne

P-vagterne i de fire sønderjyske kommuner skal i år udskrive 10.000 p-bøder, fordi staten nu vil have 70 procent af kagen.

00:34

Der skal udskrives 2.500 flere p-bøder i Sønderjylland i år. Hør hvad borgerne i Sønderborg mente om den sag, da TV SYD fredag spurgte dem på en p-plads i Sønderborg. Video: Hans Lausten, TV SYD

Der skal udskrives 2.500 flere p-bøder i Sønderjylland i år. Risikoen for at få en p-bøde i Sønderjylland er fra nytår steget betragteligt, fordi kommunerne skal aflevere flere af pengene fra p-afgiften til staten.

Parkeringskontrol Syd har sat sig som mål, at der i år skal udskrives 10.000 p-billetter i de fire sønderjyske kommuner tilsammen. Det er en tredjedel mere end sidste år, hvor de fire p-vagter i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder tilsammen udskrev 7.457 p-bøder.

Det er jo nærmest frivilligt at handle ved os. Overholder man reglerne, så får man ingen afgift.

Jens-Kristian Mikkelsen, afdelingsleder, Projekt og Anlæg, Sønderborg

Ifølge lederen af Parkeringskontrol Syd, som er et fælleskommunalt drevet parkeringsselskab, skyldes det, at der skal flere bøder til at finansiere udgifterne ved parkeringskontrollen. Staten skal nemlig nu have 70 procent af parkeringsafgiften imod kun halvdelen tidligere. 

- Det er en kalkule af, hvordan vi får kassen til at stemme. Vi laver ikke overskud på p-kontrollen, så derfor skal vi skrive 10.000 afgifter, før det bliver en nul-løsning, fortæller Jens-Kristian Mikkelsen, afdelingsleder, Projekt og Anlæg, Sønderborg, til TV SYD.

Nu bliver der mere fokus på de større byer i landsdelen, og det handler ikke om, at p-afgiften er en pengemaskine.

- Det gælder om at være der, hvor der er noget at skrive. Tidligere har vi kørt meget til for eksempel Nordborg og Gram i yderområderne for at vise, at vi også er synlige der. Men nu koncentrerer vi indsatsen lidt mere i de fire store byer, afslører han.

Jens-Kristian Mikkelsen, afdelingsleder, Projekt og Anlæg, Sønderborg, afslører over for TV SYD, at der i indeværende år vil blive udskrevet 10.000 p-bøder i Sønderjylland. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Ifølge Jens-Kristian Mikkelsen kunne p-vagterne i Sønderjylland skrive mange flere bøder ud, hvis de ville.

- Vi går slet ikke til kanten. Vi kunne skrive mange, mange flere afgifter, men det gør vi ikke. Så det er jo nærmest frivilligt at handle ved os. Overholder man reglerne, så får man ingen afgift, siger han.

To-tre ekstra p-bøder dagligt

Parkeringskontrol Syds samlede medarbejderstab betår af fire vagter til at udskrive p-bøder og en deltids administrativ medarbejder, der håndterer klager.

Afdelingen for det fælleskommunale p-selskab hører hjemme i Sønderborg Kommune i afdelingen for Projekt og Anlæg.

Sidste år tjente de fire sønderjyske kommuner 3,8 millioner kroner på at udskrive og inddrive 7.457 p-bøder. Når staten nu hæver sin andel fra 50 til 70 procent af de penge, skal der udskrives en tredjedel flere bøder, 10.000 stk. svarende til 5,1 millioner kroner, for at ordningen er udgiftsneutral. Det svarer til to-tre ekstra p-bøder dagligt for de fire p-vagter i Parkeringskontrol Syd.

Læs også Kommune overvejer at droppe p-vagter

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte sidste år at stramme den statslige ordning, så kommuner, der får mange penge i kassen fra p-billetter, får lavere statstilskud. Hensigten er at undgå, at parkeringsbøder bliver en pengemaskine for landets kommuner, fremgår det af en pressemeddelelse fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i april sidste år.

Af Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering fremgår det, at kommunerne fra 1. januar 2019 vil blive reduceret i bloktilskuddet svarende til 70 procent af indtægterne fra parkeringsafgifter (bøder) og parkeringsbetaling på p-pladser samt diverse licenser.

Tidligere røg indtægterne ind i det samlede kommunale budget. Fremover skal parkeringsindtægter øremærkes til drift og investeringer i parkeringspladser, og senest 1. maj skal kommunerne indberette p-indtægterne til staten.

De fire sønderjyske kommuner udskriver hvert år parkeringsbøder for millioner. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Fire kommuner ekstra hårdt ramt

I fire af de 14 syd- og sønderjyske kommuner rammer loven ekstra hårdt. Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding har i modsætning til nabokommunerne indtægter fra betalingsparkering, som i de kommuner er den største parkeringsindtægt. De resterende kommuner har gratis parkering over alt.

Tidligere kunne disse fire kommuner selv beholde indtægterne fra p-automaterne og diverse p-licenser. Eksempelvis havde Kolding i 2017 en indtægt på knap 7,4 millioner kroner fra p-automater og p-licenser. Med den nye lov skal kommunen sende godt 5,1 millioner kroner videre til staten af det beløb.

Mest sete på tvsyd.dk