Advokat dømt for at lække fortrolige oplysninger

En 70-årig advokat får betinget fængsel. Han videregav blandt andet oplysninger fra lukkede retsmøder.

Advokat Hans Boserup er onsdag blev idømt 60 dages betinget fængsel af Retten i Sønderborg. Det oplyser senioranklager Lars Viereck.

Boserup er samtidig blevet frakendt retten til at virke som advokat yderligere et år. Han er i forvejen frakendt sin bestalling frem til august 2018.

Den 70-årige advokat er blandt andet dømt for at have videregivet oplysninger fra lukkede retsmøder, forsøge at påvirke dommere og nævninger i en verserende straffesag samt for at have offentliggjort navne på ofre for en sexforbrydelse.

Boserup er tidligere blevet dømt og har fået adskillige irettesættelser og bøder af Advokatnævnet.
Senest fik han i november en bøde på 100.000 kroner af Advokatnævnet for groft at have tilsidesat god advokatskik.

I august sidste år blev han i Vestre Landsret idømt 60 dages fængsel og fradømt sin bestalling i to år for falsk vidneforklaring.

Med onsdagens dom er han derfor nu frakendt retten til at virke som advokat frem til august 2019.