Advokat får det røde kort i et år

Advokat Hans Boserup, Sønderborg, har optrådt så uansvarligt, at han ikke må arbejde som advokat i et år.

Vestre Landsret har tirsdag morgen sat den kendte advokat fra Sønderborg ud af spillet.

I marts 2009 fik han en endnu hårdere straf af Advokatnævnet, som bestemte, at frakendelsen skulle gælde "indtil videre".

Men ved at få sagen behandlet i retten har Hans Boserup trods alt opnået en mildere sanktion.

Dommen skyldes, at han i to tilfælde groft har overtrådt reglerne om god advokatskik, og at han desuden også har forset sig i et tredje tilfælde.

Fortiden

Men fortiden vejer tungt. 11 gange fra 1998 til 2007 har Hans Boserup fået irettesættelser eller bøder, og i to tilfælde er han af retten blevet pålagt at betale sagsomkostninger på grund af såkaldt pligtstridig opførsel.

På den baggrund mener Vestre Landsret, at advokaten ikke vil udøve sin virksomhed på forsvarlig måde.

Den aktuelle sag drejer sig blandt andet om, at Boserup forsøgte at modarbejde en kommunes undersøgelse af et barn. Det skete ved at indgive en grundløs anmeldelse til politiet og ligeså grundløse stævninger mod en kommunalt ansat.

Også i en asylsag har han optrådt groft. Det var helt uoverskueligt, hvad klienten skyldte ham.

Advokaten er kendt for at føre sager for afviste asylansøgere helt til tops i retssystemet, hvor Højesteret i stort set samtlige tilfælde giver myndighederne medhold.

Boserup har været advokat siden 1977. Åbenbart har han haft en tendens til at gå tættere og tættere på reglen for god opførsel. I hvert fald mener Advokatnævnet, at der er en tydelig tendens til, at overtrædelserne er blevet grovere.

Fortsætter foreløbig

Advokat Hans Boserup kan arbejde videre med sine klienter, selv om Vestre Landsret har frakendt ham retten til at udøve sit hvert i et år.

Han vil nemlig anke afgørelsen til Højesteret - og dermed er dommen ikke endelig.

- Jeg vil selvfølgelig indbringe sagen for Højesteret, siger Hans Boserup, der har kontor i Sønderborg.