TV der bevæger dig

Ældre risikerer at miste deres bolig

Pårørende og beboere protesterede fredag mod, at Sundeved Ældrecenter i Nybøl risikerer at blive lukket i 2013.

03:52

Demonstrations-optoget i Nybøl.

1 af 2

Flertallet i Sønderborg byråd har vedtaget at spare otte millioner kroner på ældreområdet, og forvaltningen har peget på, at ældrecentrene i Nybøl og Broager kan nedlægges. Det betyder, at plejekrævende ældre på fastlandet skal flytte til plejecentre på Als.

Demonstrationen med omkring 70 deltagere gik fredag gennem Nybøl med kørestole.

- Vi er her for at bakke op om beboerne. Lukning af plejecentret får store menneskelige konsekvenser, og det bliver forfærdeligt for lokalsamfundet, siger Normann Nørlev, Nybøl, der har en mor på ældrecentret.

Ældrecentret med 31 beboere er det mindste i kommunen.

Plejecentret i Broager har 40 beboere, og det foreslås lukket i 2015.

Kommunen arbejder med planer om at bygge et nyt plejecenter i Sønderborg med plads til 120 beboere.