Aftale om nye biogasanlæg til en halv milliard kroner

Onsdag er Sønderborg Kommune kommet tættere på ambitionen om at blive klimaneutral.

Onsdag har NGF Nature Energy, der er Danmarks største producent af grøn gas, og BioenergiSyd, en forening af 75 landmænd, underskrevet en samarbejdsaftale om at etablere to nye biogasanlæg i Sønderborg. En aftale til 500 millioner kroner.

Ifølge en pressemeddelelse fra Sønderborg Kommune vil de nye anlæg skabe 50 nye arbejdspladser og reducere CO2-udslippet med 100.000 ton. Desuden vil landbruget blive mere bæredygtigt og effektivt.

- Vi er glade for, at vi med dagens aftale for alvor kan komme videre med etableringen af biogasanlæg i Sønderborg. De to anlæg vil reducere udvaskningen af kvælstof markant, og så giver anlæggene et gødningsprodukt, der kan forbedre udbyttet med op til 15 %. De to biogasanlæg bliver derfor en gevinst for både miljøet og bundlinjen, udtaler BioenergySyd i pressemeddelelsen.

I Sønderborg Kommune har de en ambition om at være klimaneutral i 2029. Derfor vækker det naturligt nok begejstring hos borgmester Erik Lauritzen(S), at kommunen med de to nye anlæg reducerer sin CO2-udledning og får flere lokale arbejdspaldser.

- Med den nye investering får vi en effektiv håndtering af lokalt affald, og vi sikrer et bedre gødningsprodukt for landmændene, som får en afgasset og mindre lugtende gylle retur. De to anlæg vil derfor være godt både for vores landbrug og for Sønderborg-områdets CO2-regnskab, og så er der også gode grønne arbejdspladser i sådan et anlæg, siger Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune, ifølge pressemeddelelsen.