TV der bevæger dig

Akut-team skal sikre patienter

Fra mandag begynder et nyt akut-team under den kommunale sygepleje i Sønderborg Kommune. Teamet skal bl.a. yde ekstra hjælp i de første døgn efter udskrivelse fra sygehuset.

Patienter udskrives hurtigere fra sygehuset. I Sønderborg står et akut-team klar til at tage over fra på mandag. (Arkivfoto)

I dag udskrives patienterne generelt hurtigere efter behandling på sygehuset. Akut-teamet skal fokusere på de udfordringer, der kan være i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger.

Døgnet rundt

- Teamet vil også have fokus på at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser for borgere med kroniske og terminale sygdomme, siger distriktsleder i sundheds- og hjemmesygeplejen i Sønderborg Kommune, Susanne Sejr Christensen.

To sygeplejersker er døgnet rundt på vagt med base i Sønderborg By.

- Vores hensigt med det nye team er at skabe større sikkerhed og tryghed for borgere i eget hjem og på plejecentre. Det mener vi, vi gør ved at samle de akutte opgaver før og efter indlæggelse hos et færre antal sygeplejersker. Sygeplejerskerne i akutteamet har ikke andre sygeplejeopgaver og kan derfor koncentrere sig om at blive længere i hjemmet og tilse borgerne oftere i den akutte fase, siger socialudvalgsformand Jørgen Jørgensen, Sønderborg.

Op til 48 timer

Akutteamet observerer, plejer og behandler borgere i op til 48 timer afhængig af problemets art. Desuden vil teamet planlægge, iværksætte og justere behandling i tæt samarbejde med en læge. Når hjælpen fra akutteamet slutter, vurderer sygeplejersken, om borgeren evt. sammen med pårørende kan fungere uden hjælp eller ej. Akutteamet sikrer hjælp til borgeren via hjemmeplejen, plejecentre og/eller hjemmesygeplejen, hvis der er behov for det.