Alpe-direktiv koster landmænd penge

Det bugter sig i bakke dal, synger vi i nationalsangen. Men netop den del koster nogle landmænd mange penge. De bliver ramt af Alpe-direktivet.

Hvis din landbrugsjord skråner mere end 12 grader, så må du ikke pløje eller så fra høst, typisk i august, og frem til 1. marts året efter.

Sådan er de danske regler.

Men det er hul i hovedet, mener Peter Christiansen, som har masser af bakker på sin jord ved Mjels på Nordals.

I sidste istid blev her dannet tunneldale på op til 40 meter, og her har Peter Christiansen kørt med sine maskiner forår og efterår, så længe nogen kan huske.

Begrundelsen for de nye regler er faren for erosion ? nedbrydning af naturen.

Tab på 100.000 kr.

Den danske fortolkning betyder, at det er slut med at dyrke vinterhvede, vinterbyg og vinterraps på de skrånende marker.

Peter Christiansen har regnet ud, at en omlægning koster ham en kvart millon fra starten og et årligt tab på ca. 100.000.

De danske regler er en fortolkning af et EU-direktiv. Men samme direktiv fortolkes anderledes i nabolande.

I Sverige er grænsen 20 grader, og her må bønderne pløje frem til 15. september. Og syd for grænsen må landmændene pløje og så frem til 1. november.

Forhandling

Landbrugsministeren er klar over problemet. Landbruget og Folketingets partier er indbudt til en drøftelse af, hvordan reglerne kan gøres spiselige.

Reglerne er trådt i kraft, men får først virkning fra efteråret.