TV der bevæger dig

Alsingergildets 131. ting

Lige siden afslutningen af 2. verdenskrig har Alsingergildet afholdt de traditionsrige forårs- og efterårssting - ialt 131 ting eller møder.

01:47

Alsinger Gildet samlet for 131. gang i bestræbelserne på at bevare den lokale dialekt

1 af 2

Alsingergildet blev oprettet med baggrund i den alsiske forfatter Martin N. Hansen store forfatterskab.

Alsingergildet består af 12 gildesbrødre og 4 bisiddere, uden loge traditioner af nogen art.

Formålet var og er, at bidrage til bevarelse af det alsiske sprog.
Det er blevet til en række udgivelser og eget forlag. www.alsingergildet.dk

Gildets oldermand er Hans Jørgen Clausen fra Augustenborg
 

Mere kultur