Anerkendelse til Universe

Forlystelsesparken Universe (tidligere Danfoss Universe) på Als er blevet godkendt som Videnspædagogisk Aktivitetscenter i Danmark.

- Vi er i Universe rigtig stolte af at Undervisningsministeriet har anerkendt vores tilgang til læring, siger adm. direktør Pia Bech Mathiesen. Vores aktiviteter overfor skoler fokuserer på, at skabe involverende (body-on og hands-on) oplevelser af naturfænomener, teknologiske løsninger og menneskelig kreativitet og innovation. Fundamentet for disse oplevelser er en kombination af parkens evne til at skabe begejstring og glæde kombineret med vores evne til at skabe relevant formidling, nysgerrighed og øget indsigt.

International standard

For at opnå Undervisningsministeriets godkendelse, skal centret være af international standard og interesse; det skal prioritere kvalitetsudvikling og aktualitet og stå for en alternativ formidling af vanskeligt tilgængelige fænomener ? en vidensformidling, som skal foregå via publikums aktive deltagelse.

Kontant

Med anerkendelsen fulgte et økonomisk tilskud på 300.000 kr., der gør det muligt i fremtiden systematisk at udvikle og dokumentere Universe mange praktiske erfaringer og resultater i forhold til parkens skolevendte aktiviteter.

Fakta:

VPAC- Videnspædagogisk Aktivitetscenter

Formålet med Tilskudsordningen for Videnspædagogiske Aktivitetscentre er at støtte videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC), der står for en

alternativ og supplerende formidling af vanskeligt tilgængelige fænomener og som bygger på vidensformidling via publikumsaktiv deltagelse.

VPAC er et statsstøttet oplevelsescenter, hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige, praktisk orienterede og udfordrende aktiviteter for alle sanser. Der er 15 VPAC?ere i Danmark.

Læs mere på www.uvm.dk

Læs mere om Universe aktiviteter rettet mod skoler på universe.dk/skoler