Badeforbud ved Sønderborg er ophævet

Sønderborg Kommune har konstateret, at badevandet ved Vemmingbund Strand igen er til et blåt flag.

Badevandprøver fra tirsdag er analyseret færdig, og alle tre prøver viser tal under grænseværdierne. Derfor kan det Blå Flag igen hejses på Vemmingbund Strand.

Mandag måtte en del af stranden ellers lukkes og det Blå Flag pilles ned på grund af et gylleudslip fra et landbrug. Men hurtigt stod det klart at badevandet ikke var så forurenet som frygtet.

Det meste af forureningen bestod nemlig af ensilagesaft, som er fyldt med næringsstoffer og derfor ikke er farligt for mennesker. Imidlertid kan stofferne give næring til alger, der kan få gode vækstforhold.