TV der bevæger dig

Bedre forhold for misbrugerne i Sønderborg

Sønderborg indvier onsdag et nyt misbrugscenter, der giver mere plads og bedre forhold til centrets omkring 300 stof- og alkoholmisbrugere.

Misbrugscentret flytter ind i musikskolens tidligere lokaler på Brorsonvej, hvilket giver mere plads og bedre faciliteter. Samtidig ser centret og dets brugere det som en stor fordel, at beliggenheden stadig er midt i centrum af Sønderborg.

Med de nye faciliteter vil centret fremover intensivere samarbejdet med frivillige organisationer og patientforeninger.

Med tiden er det også meningen, at der skal etableres et egentligt værested i huset, hvor misbrugerne kan mødes.

Misbrugscentret har omkring 300 brugere, som fortrinsvis kommer for at få erstatningsmedicin eller alkoholbehandling.

12 medarbejdere varetager behandlingen og den sociale og sundhedsfaglige indsats.