Bilister bør betale for kørsel over Vejle Fjord og Lillebælt

Havde det stået til Produktivitets-kommissionen, så var motorvejen til Sønderborg aldrig blevet bygget. Til gengæld bør der indføres afgifter for at bruge både Vejle Fjord Broen og Lillebæltsbroen.

Problemerne opstår, når man beslutter at gennemføre projekter, til trods for at pengene ifølge de samfundsøkonomiske analyser er givet dårligt ud. Den slags projekter er der faktisk en del af.

Billedet er det samme i forhold til veje ? noget kan betale sig, andet ikke. Fx har man valgt at bygge motorveje til Holstebro og Sønderborg. Pengene ville være brugt bedre ved at udbedre trængselsproblemer på de eksisterende veje, såsom motorvejen fra Kolding til Fredericia.

- Se hele rapporten her

Pengene ville være brugt bedre ved at udbedre trængselsproblemer på de eksisterende veje, såsom motorvejen fra Kolding til Fredericia.

Produktivitetskommissionen er endnu mere klar i spyttet, når det drejer sig om brugerbetaling på landets større broer og tunneller.

»På visse broer og i visse tunneller er der allerede begyndt at opstå trængsel. Problemerne vil blive forstærket i takt med den generelle vækst i trafikken. Da det er dyrt at bygge nye broer, vil det ofte kunne betale sig samfundsøkonomisk at indføre brugerbetaling i trængselsperioderne. Det kan samtidig reducere finansieringsbehovet,« begrunder produktivitetskommissionen.