Bly i drikkevand i Sønderborg

I Sønderborg er der fundet bly i drikkevandet på to skoler og i arresthuset.

Både arresthuset og Sønderborg Statsskole og Ahlmann-Skolen er gamle bygninger.

Alle tre steder er der fundet et blyindhold i drikkevandet, der overskrider grænseværdierne.

- De foreløbige undersøgelser giver ingen grund til at tro, at der er tale om et udbredt, generelt problem i kommunen, siger geolog Per Mørch Christensen fra Vand & Jord i Sønderborg Kommune.

Frode Sørensen, formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune, maner til besindighed.

- Vi tager det her meget alvorligt, men jeg vil også godt opfordre borgerne til at tage det stille og roligt. Vi har kontrol over situationen og er i fuld gang med at indkredse årsagerne til blyindholdet i drikkevandet, og vi arbejder så hurtigt, vi kan, siger Frode Sørensen, formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

Nu følger Sønderborg Kommune op med nye undersøgelser på 21 ejendomme i kommunen.