Borer efter varme

I dag blev boret startet for at skaffe fjernvarme til Sønderborg fra geotermiske lag - to kilometer nede i jorden.

Det 40 meter høje boretån er blevet stillet op gennem de sidste dage. Og arbejdet ventes at stå på frem til juni.

Borearbejdet udføres af Northern Duch Drilling Company BV. De har valgt en topmoderne borerig, som gør det muligt at begrænse støj og undgå arbejdsulykker.

Bores ud til siden

Der skal bores to geotermiske brønde med ca 10 meter imellem. Brøndene bores lidt skævt, så de stikker ud til hver sin side. På overfladen er der ti meter mellem den - men nede i jorden vil der være 1200 meter mellem dem.

Skal skaffe varme fra 2012

Når brøndene er færdige, skal nogle pumpeprøver vise, om varmen i undergrunden kan udnytteas til vedvarende - og miljøvenlig - fjernvarme.

Hvis alt lykkes, kan projektet levere fjernvarme til Sønderborg om to år.

Fakta om projektet:

Sønderborg Geotermi er et ligeligt samarbejde mellem Sønderborg Fjernvarme og DONG Energy. Der arbejdes på at etablere et geotermisk anlæg, som skal producere fjernvarme til Sønderborg by. I 2007 gennemførtes seismiske undersøgelser omkring Sønderborg, der bekræftede, at der i området findes endog ganske tykke sandstenslag, der forventes at kunne levere op til 1/3 af byens årlige fjernvarmebehov. Se mere om projektet og om geotermi generelt på www.geotermi.dk.

Sådan udnytes varmen fra jorden

Geotermisk energi (Kilde: Climateminds.dk)

Udnyttelse af geotermisk energi er en teknologi der gør det muligt at udnytte energiindholdet i jordens varme indre. I mere end 99 % af jordens volumen er temperaturen over 1.000 °C. Energiindholdet i jordens indre er flere hundrede millioner gange så stort som energiindholdet i jordens samlede kul-, olie- og gasreserver.

Varme fra jordens indre strømmer til stadighed ud mod jordoverfladen, i Danmark med en effekt på beskedne 0,073 W/m2. Derved opvarmes bl.a. vandførende lag i undergrunden, hvorfra geotermisk energi kan udvindes i form af damp eller varmt vand. Den varmemængde, der løbende strømmer ud fra undergrunden under Danmark, svarer teoretisk set til ca. 2/3 af Danmarks samlede nuværende fjernvarmebehov.

Udnyttelse af geotermisk energi fra undergrunden sker i Danmark ved at pumpe varmt vand fra 1 - 2,5 km dybde op til overfladen. Pumpen hænger i 500 - 700 meters dybde i den såkaldte produktionsbrønd.

På overfladen trækkes energien ud af det varme vand ved hjælp af varmevekslere og varmepumper. Efter filtrering pumpes vandet tilbage til undergrunden for at opretholde trykket i reservoiret. Det stærkt saltholdige vand fra undergrunden blandes altså ikke med fjernvarmevandet.

Læs mere her

Læs mere om geotermi.