Borgere i Kværs: Biogasanlæg kommer på tværs

Onsdag eftermiddag samledes 200 borgere til møde i Kværs for at høre mere om et biogasanlæg, der er planlagt opført ved den sønderjyske landsby.

Sønderborg Kommune har en ambition om at gøre Sønderborg CO2-neutral senest i 2029. For at nå i mål med ambitionen er kommunen godt i gang med etableringen af to biogasanlæg. 

Det ene skal ligge øst for Kværs. Det skal producere 20 millioner kubikmeter biogas. Anlægget skal stå klart i slutningen af 2020 og give varme til 17.000 husstande primært ved hjælp af husdyrgødning.

quote

Biogasanlæg er en god ide - men vi skal lytte til vores borgeres bekymringer.

Aase Nyegaard, formand for teknik og miljøudvalget, Fælleslisten, Sønderborg Kommune

For at holde anlægget i gang skal 90 lastbiler hvert døgn køre til og fra anlægget.

En lokalplan har været i høring de seneste par uger. NGF Nature Energy er klar til at bygge, når lokalplanen er på plads, og byggetilladelsen er indhentet. Høringsperioden løber seks uger endnu.  

På onsdagens møde var der ingen af de fremmødte borgere fra Kværs og omegn, der havde noget positivt at sige om planerne - men udtrykte i stedet bekymring for trafik- og lugtgener.

- Biogasanlæg er en god ide - men vi skal lytte til vores borgeres bekymringer, sagde Aase Nyegaard, formand for 
teknik og miljøudvalget i Sønderborg Kommune, til TV SYD efter, at borgermødet var slut.