TV der bevæger dig

Brand på tidligere brandhærget skole

Mandskabet hos Brand og Redning i Sønderborg rykkede onsdag morgen kl. 8.30 ud til Dybbøl-Skolen, hvorfra der blev meldt om brand i et hjemkundskabslokale. Der viste sig at være tale om et overophedet ventilationsanlæg, som udviklede røg.

I 2007 nedbrændte en stor del af skolen. Også dengang opstod branden i et ventilationsanlæg.

En stor del af skolen nedbrændte i oktober 2007. Branden opstod i en ventilationsmotor, og ilden bredte sig hurtigt gennem tagkonstruktionen.

Eleverne kunne først flytte ind i den genopbyggede skolebygning i 2010.

Onsdag gik det ikke så galt. Branden opstod i en komponent i en ventilationsmotor. Røgen bredte sig gennem ventilationsanlægget.

Eleverne på skolen blev straks evakueret.

Det var en elektriker, der var i gang med noget arbejde på skolen, der slog alarm. Hverken ansatte eller elever blev direkte generet af røgen, da den kom ud i et tomt undervisningslokale.

- Vi fik hurtigt lokaliseret, hvor røgen kom fra og fik stoppet ventilationsanlæg og røgudvikling. Bagefter har vi luftet grundigt ud, så det lille uheld får ikke nogen konsekvenser i forhold til, at skolen kan bruges fuldt ud overalt resten af dagen, siger indsatsleder Søren Kafton Simonsen.

Søren Kafton Simonsen mener ikke, at ventilationsanlæg normalt giver større risiko for brand.