TV der bevæger dig

Brandmænd redder sø

50 frivillige brandmænd reddede i går en beskyttet sø tæt ved Broager fra at blive forurenet med gylle.

Arkivfoto.

I halvanden time fossede gylle fra en mark ved Broager og ned i en afløbsrist.

Herfra løb den videre i en rørlagt bæk og videre til selve bækken.

Brand og Redning i Sønderborg Kommune sendte mandskab til at suge gyllen op.

Det lykkedes ikke at pumpe al gyllen op, og der måtte rekvireres nyt mandskab og en ekstra pumpe, så der kunnne pumpes 500 meter længere nede af vandløbet.

Hen på aftenen viste det sig, at gyllen nu også var kommet forbi pumpe nr. to og nærmede sig en beskyttet sø.

Derfor blev pumpe nr. tre indsat ca. 10 meter fra den beskyttede sø vest for Broager. Her lykkedes det at få pumpet den sidste gylle op.

Næsten 50 brandmænd fra Brand og Redning i Sønderborg og de frivillige brandværn i Egernsund, Broager, Vester Sottrup og Ullerup nåede at komme i aktion i kampen mod gyllen. Det samme gjorde frivillige fra pionertjenesten.

Et forplejningsteam rykkede også ud med kartofler og frikadeller til de mange sultne brandmænd, der kom på arbejde næsten til midnat.