TV der bevæger dig

Broager Sparekasse: Fejl i analyse

Der er fejl i den analyse af pengeinstitutter, som er blevet offentliggjort. Istedet for at ende som nr. 75 på listen, hører Broager Sparekasse til på en plads som nr. 63, siger Sparekassen.

Det er analysefirmaet Niro Invest, der har foretaget en analyse på baggrund af pengeinstitutternes regnskabstal for 2011. Af listen fremgår det, at mange pengeinstitutter er truede.

Broager Sparekasse er placeret som nummer 75 ud af 91 pengeinstitutter - men burde være oppe på en plads som nr. 63.

- På 2 af de 19 nøgletal er givet forkerte point. Fejlene medfører at det samlede antal point falder fra de offentliggjorte 482,5 til 445, hvilket igen svarer til en placering som nr. 63 i stedet for nr. 75, siger Lars B. Christensen, der er direktør i Broager Sparekasse.

- Der udover bliver Broager Sparekasse straffet hårdt i analysen, fordi vi fra 2006 - 2010 har haft en høj udlånsvækst i forhold til de øvrige pengeinstitutter.

- Som analysen er sammensat, bliver pengeinstitutter med denne form for vækst ramt hårdt, idet det antages, at udlånsvækst er lig øgede tab og nedskrivninger, siger Lars B. Christensen.

Mest sete på tvsyd.dk