TV der bevæger dig

Broager Sparekasse i krise

Broager Sparekasse er ikke længere i stand til at indfri garantbeviser. 5.800 garanter har en samlet garantkapital på 51,3 millioner kroner.

Den sønderjyske sparekasse er kommet i Finanstilsynets søgelys. Den skal henlægge flere millioner til at imødegå eventuelle tab på dårlige lån.

Sparekassen har på baggrund af kritik fra Finanstilsynet korrigeret regnskabet for første halvår af 2012 kort før nytår. Den har yderligere nedskrevet 43,3 millioner kroner.

Det betyder, at et forventet overskud på 7,2 millioner kroner før skat er ændret til et underskud på 36,2 millioner kroner.

Garantkapitalen er en del af egenkapitalen, og sparekassen vil forbløde yderligere, hvis den indløser garantbeviser. Derfor har sparekassen oprettet en intern børs, hvor sælgere af garantbeviser kan udbyde dem. Dog er der i sparkassens trængte situation næppe den store efterspørgsel.

Erhvervskunder risikovurderes

Halvårets samlede nedskrivninger på lån og andre tilgodehavende er steget fra 8,7 til 50,7 millioner kroner. Broager Sparekasse har primært nedskrevet på erhvervskunder. Banken er blevet pålagt at foretage en yderligere risikovurdering af de mindre erhvervskunder.

Under en inspektion i oktober konstaterede Finanstilsynet, at Broager Sparekasse har undervurderet risikoen på 19 af de 64 største erhvervskunder.

Diagnosen var den sammen for den nu krakkede Tønder Bank, men Broager Sparekasse har i modsætning til Tønder Bank været i stand til at klare større henlæggelser, uden at egenkapitalen er forsvundet.

Sparekassedirektør Lars Christensen understreger, at henlæggelserne ikke er det samme som realiserede tab. Derfor håber han på, at henlæggelserne over tid kan tilbageføres.

Ændringen af halvårsregnskabet har medført, at sparekassens solvens er faldet fra 14,6 procent til 11,7 procent.

Sparekassen har har siden forbedret solvensen til 12-13 procent ved at ændre i beholdningen af værdipapirer.

Det lovgivningsmæssige solvenskrav er på otte procent.