TV der bevæger dig

Broager Sparekasse på vej ud af krisen

Broager Sparekasse er kommet ud af det seneste regnskabsår med et underskud på 36,7 millioner kroner.

Trods underskuddet forventer direktør Lars Christensen, Broager Sparekasse, at krisen i den lille sparekasse er overvundet.

Sidste år krævede Finanstilsynet ekstra henlæggelser for at imødegå tab på økonomisk svage kunder.

Under en inspektion i oktober konstaterede Finanstilsynet, at Broager Sparekasse havde undervurderet risikoen på 19 af de 64 største erhvervskunder.

Årets underskud skyldes alene ekstra nedskrivninger for at imødekomme Finanstilsynets krav.

- Det er min forventning, at vi nu er ude af Finanstilsynets søgelys, siger direktør Lars Christensen.

Sparekassen forventer, at underskuddet bliver vendt til et overskud på 12 millioner kroner i år.

Broager Sparekasses basisindtjening er steget 3,9 procent til 21 millioner kroner, og det placerer Sparekassen i den bedre del af alle danske pengeinstitutter målt i procent af de samlede udlån og garantier.

Tro på fremtiden

Finanstilsynet har gennemgået og godkendt Broager Sparekasses forretningsgange og kontrolrutiner uden påbud eller bemærkninger. Også Sparekassens bestyrelse og dens kompetencesammensætning er blevet godkendt af Finanstilsynet.

- Det giver selvfølgelig en god tro på fremtiden, fordi det vidner om, at vi i Broager Sparekasse er gode til at drive en sund og stabil forretning med en fornuftig indtjening. Vi har ligeledes de penge, vi skal have kassen, faktisk næsten 200 procent mere, end vi skal have. Vores spredning på ind- og udlån er særdeles sund, og vi er ikke sårbare. Samtidig har vi nu også fået Finanstilsynets ord for, at vi lever op til branchens krav og standarder, siger Lars Christensen.

Han forventer, at Broager Sparekasse kan fortsætte som selvstændig sparekasse i mange år endnu.

Garanterne kan dog ikke uden videre få indfriet deres garantbeviser af sparekassen. Derfor har sparekassen oprettet en intern børs, hvor sælgere af garantbeviser kan udbyde dem.

- Vi kan ikke tåle at miste den ansvarlige kapital. Mange andre sparekasser har kørt med det system i årevis, siger direktøren.