TV der bevæger dig

Dagplejere valgte at blive selvstændige

Det behøver ikke at give en ringere dagpleje for børn, at de kommunale dagplejere bliver selvstændige erhvervsdrivende.

02:35

Den private dagpleje på Sydals er billigere end den kommunale dagpleje, selv om dagplejerne selv skal betale fuldt pensionsbidrag, erhvervsforsikring og sygeforsikring.

1 af 2

Dagplejerne skal bare samarbejde i mindre grupper, så de kan dække hinanden ind under ferie og sygdom.
Det mener Lene Nielsen, der er en del af den private dagplejegruppe på fire dagplejere i Tandslet på Sydals.

I Fredericia Kommune strømmer protesterne ind mod, at kommunen som led i en spareplan vil privatisere hele den kommunale dagpleje. Kommunen kan især spare penge på at fyre gruppen af dagplejepædagoger, som rådgiver og støtter de kommunale dagplejere.

120 af de 140 kommunale dagplejere i Fredericia deltog i aftes i et protestmøde, arrangeret af fagforeningen FOA.

Dagplejerne frygter, at en privatisering vil tage tid fra pasning af børnene, fordi de i stedet skal bruge tid på at drive en privat virksomhed.

- Det betyder blandt andet, at vi skal bruge tid på at konkurrere indbyrdes for at skaffe kunder i butikken, siger de i en erklæring fra mødet.

Lene Nielsen fra privatdagplejegruppen Sydals vil ikke købe argumenterne fra Fredericia.

- Det tager ikke tid fra børnene, at vi skal drive vores egen virksomhed. Vi tager os helt og fuldt af børnene i arbejdstiden. Regnskaber og markedsføring må ligge, indtil børnene er kommet hjem, siger Lene Nielsen.

Friheden tæller

Hun mener, at det ekstra arbejde fuldt ud bliver opvejet af den frihed, som det giver at være selvstændig.

- Vi skal ikke spørge kommunen om dit og dat. Hvis vi har lyst til at tage til stranden, så aftaler vi det bare med forældrene, og vi behøver ikke frygte den næste kommunale fyringsrunde, fortæller hun.

Dagplejegruppen på Sydals holder emneuger for børnene, sommerfest for forældre, børn og bedsteforældre og arrangerer foredrag om børns udvikling.

- Vi kan jo ikke tillade os at falde i søvn, fordi vi selv skal skaffe kunderne. Vi skal hele tiden udvikle os, fastslår Lene Nielsen.

Hun savner ikke dagplejepædagogerne.

- De havde så travlt, at de alligevel ikke var til hjælp, og vi kan stadig trække på kommunens øvrige tilbud, hvis et barn har brug for hjælp. For eksempel en talepædagog. Vi kan også søge hjælp i gruppen, når vi løber ind i problemer, siger Lene Nielsen.

Hun blev selvstændig 1. april i år, da Sønderborg Kommune gik i gang med at fyre dagplejere i mindre landsbyer. Tre af hendes kolleger valgte også at blive selvstændige, og de gik sammen om at oprette privatdagplejegruppen. I det daglige arbejder de hver for sig i deres eget hjem.

Den private dagpleje på Sydals er billigere end den kommunale dagpleje, selv om dagplejerne selv skal betale fuldt pensionsbidrag, erhvervsforsikring og sygeforsikring.

Gruppens hjemmeside.