Danfoss-ejer: Asylregler forhindrer en effektiv integrationsindsats

Reglerne er for stive og de hindrer indsatsen for de flygtninge, der har kompetencer, der straks kan bruges på det danske arbejdsmarked.

Jørgen Mads Clausen lægger ikke fingrene imellem, når han beskriver de danske asylregler, som han mener er alt for rigide og som er med til at forhindre en bedre integrationsindsats fra kommunerne.

I et brev til politikerne på Christiansborg går Danfoss-ejeren i rette med lovgivningen og opfordrer til, at reglerne bliver mere fleksible.

Jørgen Mads Clausen kritiserer bl.a., at asylansøgere har svært ved at blive ved med at bo og arbejde i Sønderborg Kommune, hvis de flyttes ud fra et asylcenter og visiteres til en modtagekommune.

Først efter tre år må flygtninge selv vælge hvilken kommune de vil bo i. Hvis de flytter efter et job i en anden kommune i mellemtiden, risikerer de at miste retten til sprogundervisning og økonomisk hjælp.

Jørgen Mads Clausen har taget initiativ til Asylprojekt Sønderborg, der har stor succes med at hjælpe asylansøgere i job.

Folketingets udlændingeudvalg er i dag i Sønderborg for at lære af den indsats, der foregår i Sønderborgområdet.

Se interviewklip med Jørgen Mads Clausen her.

Varighed 0:40