TV der bevæger dig

Danfoss vil have skat tilbage

Regeringen og Skat har travlt med at finde sorte penge, både her og i udenlandske banker, men Skat vil ikke tilbagebetale penge, der er opkrævet ulovligt.

Maskinerne skal køre hos Danfoss, men for en rimelig pris.

Morgenavisen Jyllands-Posten kan i dag fortælle, at Danfoss har 6,1 millioner kroner til gode. De blev opkrævet ulovligt af Skat i 1990'erne, og Danfoss har i ti år forsøgt at få pengene tilbage. Vestre Landsret har afsagt kendelse om, at Danfoss har ret til pengene, men Skatteministeriet overvejer at sende sagen til Højesteret.

I strid med EU-direktiv

Der er tale om en smøreolie-afgift, som blev indført i 1992. Opkrævningen standsede i 2001, fordi afgiften var i strid med EU-reglerne.

Noget tilsvarende skete i 1991, da EU erklærede, at ambi'en - arbejdsmarkedsafgiten - var ulovlig. Den havde givet staten en indtægt på 55 milliarder kroner, men daværende skatte og økonomiminister Anders Fogh Rasmussen kundgjorde, at ingen penge blev betalt tilbage.

Danfoss betale smøreolie-afgiften fra 1995 til 2001. Morgenavisen Jyllands-Posten oplyser, at afgørelsen er trukket ud i årevis, fordi ikke alene det danske rets-system, men også EUs rets-system har arbejdet med sagen.

Skat skal betale

Rådgiverne for Danfoss er ikke i tvivl om, at Skat skal betale. EU-retten siger, at ulovligt opkrævede skatter og afgifter skal betales tilbage til borgerne, og det skal ikke være uforholdsmæssigt vanskeligt for en borger at få sine penge tilbage.

Men det er altså svært for Danfoss. Advokat for Danfoss, Tom Kristjansson siger til Jyllands-Posten, at den slags sager kræver betydelige resourcer. Danfoss er i virkeligheden lokomotiv for mange mindre virksomheder, som er i samme situation, men som ikke har råd til at gå til domstolene.